Tiestön heikko kunto ja huono hoito kiusaa ammattiautoilijoita

0
Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Tero Siitonen toivoo uuden hallituksen tekevän pikaisesti päätöksen ammattidieselin käyttöönotosta. Kuva: Maija Ala-Jääski

Maija Ala-Jääski

Tieliikenne vastaa noin 90 prosenttia Suomessa kuljetetuista tavaratonneista.

– Kun Suomessa puhutaan liikenteestä ja liikenteen tulevaisuudesta, pohditaan asiaa yleensä yksinomaan henkilöliikenteen näkökulmasta ja unohdetaan maanteiden tavaraliikenteen tarpeen. Olisi syytä muistaa, että koko yhteiskuntamme toiminta nojaa maantiekuljetuksiin, toteaa Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Tero Siitonen.

Tätä taustaa vasten onkin outoa, että suomalaisten veronmaksajien maksaman, yhteisen kansallisomaisuuden eli tiestön annetaan rapistua yhä surkeampaan kuntoon. Tiestön heikko kunto aiheuttaa liikenneturvattomuutta, lisää liikenteen kuluja sekä liikennepäästöjä. Esimerkiksi siltojen painorajoitusten takia tavaroita on rahdattava pitkiäkin kiertoteitä.

– Tiestön surkeasta kunnosta kärsivät kaikki, eivät yksin ammattiautoilijat. Monet yksityisautoilijat rikkovat autonsa tai renkaansa päällysteen heikon kunnon takia. Huonokuntoinen tiestö kuluttaa kaikkien kalustoa ja synnyttää ylimääräisiä korjauskustannuksia, mutta tätä ei huomioida mitenkään kun lasketaan tieinvestointien tarpeellisuutta, korostaa Siitonen.

– Mielestäni tiestön kunnosta ja ylläpidosta vastaavana valtio on suoraan vastuussa myös ammattikuljettajien työturvallisuudesta, lisää Siitonen.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n ja Suomen Tieyhdistyksen käynnistämä Tievetoomus on kerännyt reilussa kuukaudessa yli 1000 allekirjoitusta. ​Yritykset ja järjestöt eri toimialoilta vaativat, että tiestöstä pidetään parempaa huolta ja sille osoitetaan riittävät resurssit.​ Verrokkimaa Ruotsi on investoimassa liikenneinfraan lähes kolminkertaisesti Suomeen nähden lähitulevaisuudessa. ​

Kuljetusala liputtaa paitsi tiestön kunnon ja kunnossapidon, myös liikenteen sujuvoittamisen puolesta.

– Täällä Vakka-Suomessa kuljetusalalle olisi erityisen tärkeää valtatie 8:n eritasoristeyksen toteuttaminen Laitilassa. Eritasoristeys tekisi raskaasta liikenteestä sujuvampaa ja vähentäisi näin myös polttoaineen kulutusta ja päästöjä sekä lisäisi turvallisuutta. Toinen paikallisesti tärkeä maantiehanke on kantatie 43:n liikenneturvallisuuden parantaminen, kertoo Siitonen.

SKAL:n tekemä kuljetusbarometri näyttää tämän kevään osalta synkältä. Kuljetusyrittäjät ennustavat että niin kuljetusmäärät, ajosuoritteet kuin yrityksen liikevaihto ja kannattavuus laskevat jyrkästi.

– Kuljetusalalla kustannukset ovat kasvaneet vuoden aikana reilusti. Tilastokeskuksen indeksin mukana vuosinousu oli viime vuoden aikana pahimmillaan yli 20 prosenttia ja nykyisinkin n. 10 prosentin kasvussa. Monet yritykset ovat ajautuneet suuriin taloudellisin vaikeuksiin. On löydettävä nopeasti ne keinot, joilla ongelmista päästään eteenpäin, sillä kuljetusten ja logistiikan toimivuuteen ja kustannuksiin perustuu myös maamme yritysten kilpailukyky, muistuttaa Siitonen.

Alalla vaaditaan, että uusi hallitus päättäisi ammattidieselistä niin että se olisi mahdollista ottaa käyttöön viimeistään vuoden 2024 alusta. Ammattidiesel vähentäisi kustannuspainetta kuljetusalalla ja parantaisi kotimaisten yritysten kilpailukykyä kilpailijamaihin verrattuna.

– Ammattidieselillä myös parannetaan kuljetusalan investointikykyä, jota tarvitaan tulevina vuosina, kun ajoneuvotekniikka ja jakeluinfra alkavat mahdollistaa uusia yhä vähäpäästöisempiä käyttövoimia. Me ymmärrämme hyvin että kuljetusalalla on tehtävä muutos pois fossiilisista polttoaineista. Mutta tällä hetkellä ei vielä laajassa mittakaavassa ole olemassa taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää vaihtoehtoa dieselille, muistuttaa Tero Siitonen.

Kuljetusala vetoaa myös siihen että jakeluvelvoite pidetään maltillisena.

– Jos jakeluvelvoite nousee päätettyyn 28 prosenttiin, tämän kiristyksen suora kustannusvaikutus nykyhinnoilla on 19–26 senttiä litralta vuoden 2024 alusta, mutta käytännössä mahdollisesti jopa tuplasti tuo. Pahimmillaan tämä tarkoittaisi miljardiluokan kustannusten lisäystä ammattiliikenteelle ja lisäksi samaa luokkaa kaikille muille dieseliä käyttäville suomalaisille, toteaa Siitonen.

– Suomessa jakeluvelvoitteen taso on eurooppalaisittain jo nyt korkea. Maltillisella jakeluvelvoitteella hillitään kuljetuskustannusten nousua ja varmistetaan sekä kuljetusalan kannattavuus että Suomen logistinen kilpailukyky, korostaa Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjien toimitusjohtaja Tero Siitonen.

Siitonen vieraili torstaina Laitilassa tapaamassa alueen kuljetusalan yrittäjiä. Samalla keskusteltiin näkemyksistä joita Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry haluaa tuoda esille näin eduskuntavaalien kynnyksellä.​