Uusi rakentamislaki lisää omakotirakentajan byrokratiaa – Lupamuodot vähenevät, mutta asiakirjojen määrä kasvaa

0
Maankäyttö- ja rakennuslaki on vuodesta 2025 alueidenkäyttölaki. Rakennuslupa ja toimenpidelupa korvataan lain voimaantultua yhdellä rakentamisluvalla.

Katja Kaartinen

Eduskunta hyväksyi maaliskuun alussa rakentamislain, joka tulee voimaan vuonna 2025. Käytännössä suurin muutos on se, että alle 30-neliöisiin rakennuksiin ei parin vuoden päästä tarvita kunnalta lupaa, mikäli rakennusta ei tehdä asumiskäyttöön. Uuden lain myötä saunan, varastorakennuksen tai alle 50-neliöisen katoksen voi rakentaa ilman lupaa.

– Lupamuodot vähenevät, koska ennen oli rakennuslupa, toimenpidelupa ja ilmoitusmenettely. Vuodesta 2025 alkaen on pelkkä rakentamislupa. Vain yhden luvan käsittely sujuvoittaa kaupungin rakennusvalvonnan toimintaa, Uudenkaupungin kaupungin rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemi kertoo.

Pihlajaniemi ei vielä osaa ottaa kantaa siihen, onko tuleva laki parempi kuin nykyinen.

– On kuitenkin asioita, joissa on menty hyvään suuntaan, mutta rakentamisesta tulee asiakkaille vaikeampaa ja byrokratia lisääntyy. Ei ole koskaan hyvä asia, jos viranomaisen työ muuttuu enenevissä määrin jälkivalvonnaksi, koska silloin virheiden korjaaminen on kalliimpaa, hän lisää.

Kunta päättää jatkossa, mihin pieniin hankkeisiin vaaditaan rakentamislupa ja, minkä saa tehdä ilman lupaa, tosin käytännöissä on jo nyt ollut kuntakohtaisia eroja.

– Jatkossa kaikille rakennushankkeille on ilmoitettava päävastuullinen toteuttaja. Esimerkiksi omakotityömaalla on jatkossa paljon valvontaa, joten jos kaikki tekevät työnsä oikein, niin lopputulos on varmasti hyvä, Pihlajaniemi toteaa.

Päävastuullinen toteuttaja voi olla esimerkiksi omakotitaloa rakennuttavasta pariskunnasta toinen, vaikka hänellä ei olisikaan rakennusalan koulutusta. Vastuuhenkilö voi olla myös esimerkiksi palkattu rakennusinsinööri tai jokin muu taho.

– Tämä on pieni muutos, koska tähänkin asti talonrakennuttaja on hoitanut työnjohdon ja pääsuunnittelijan hankkimisen, mutta tämä on käytännössä kolmas vastaava henkilö työmaalle lisää, hän kuvailee.

Uutta rakentamislakia on parsittu kasaan usean hallituksen johdolla jo vuodesta 1999 asti. Paketti on niin suuri, että maankäyttökysymykset on toistaiseksi erotettu rakentamislaista kokonaan ja sen kohtalosta päättää nyt valittava uusi hallitus.

– Uudessa laissa on vahvasti otettu mukaan ilmastonmuutoskysymykset. Lakiin on kirjattu, että se sujuvoittaa rakentamista, vauhdittaa kiertotaloutta ja digitalisaatiota sekä parantaa rakentamisen laatua. Minä en siitä sujuvoittamisesta vielä ole ihan varma, mutta toteutuessaanhan nämä ovat hienoja ajatuksia, Pihlajaniemi toteaa.

Uusi rakentamislaki vaatii monia muutoksia myös kuntiin. Kunnissa on muutettava hallintosääntöä ja rakentamisjärjestystä, mutta myös koulutettava työntekijät, päätettävä uudet taksat ja päivitettävä asiakasohjeet.

– Tammikuussa 2025 meidän on oltava valmis vastaanottamaan tietojärjestelmiin myös rakennusten tietomalleja. Rakennuksista tallennetaan jatkossa kaikki tiedot materiaaleja myöten. Tämä liittyy mahdollisiin tuleviin korjauksiin ja kiertotalouteen. Rakennuksista luodaan rakennusvaiheessa digitaalinen kaksonen, Pihlajaniemi lisää.

Tietomallien tuominen mukaan rakennusvalvonnan toimintaan tarkoittaa sitä, että luvanhakija tarvitsee asiantuntijoiden apua tietojen toimittamiseen.

– Rakentamislupaan tarvitaan jatkossa enemmän asiakirjoja kuin nykyään. Vaaditaan tietomalli, ilmastoselvitys ja materiaaliselvitys. Ne ovat ammattilaisen laatimia selvityksiä, joten lupaan liitettävät dokumentit tuovat myös kustannuksia tilaajalle.

Toimitettavan tietomallin lisäksi jatkossa tarvitaan myös toteutumamalli. Siinä käydään läpi esimerkiksi alkuperäissuunnitelmasta poikenneiden huoneiden tai vaikkapa putkien paikat.

– Tähän asti meillä on ollut pelkkiä 2D-kuvia, emmekä ole jälkikäteen nähneet rakenteiden sisälle, hän lisää.

Vaikka tietyissä tapauksissa alle 30-neliöisten rakennusten ja alle 50-neliöisten katosten lupamenettely kevenee, niin ne kuuluvat jatkossakin kiinteistöverotuksen piiriin.

– On kiinteistön omistajan vastuulla ilmoittaa niistä verottajille. Uudessakaupungissa on vuoden vaihteessa saatu valmiiksi kiinteistöveroprojekti, jonka tiedot ovat nyt ajan tasalla. Voi olla, että jatkossakin on tarvetta säännöllisille kiinteistömittauksille, jotta verotiedot pysyvät oikein, Pihlajaniemi kertoo.

Vaikka lupamenettely helpottuu tiettyjen rakennusten kohdalla, niin rakennustarkastaja Pihlajaniemi muistuttaa rakentamista suunnittelevia ottamaan etukäteen yhteyttä rakennusvalvontaan.

– Kannattaa varata aika suunnitelmien läpikäyntiä varten. Tulee halvemmaksi tehdä kerralla oikein, eikä muuttaa jälkikäteen. On tärkeää huolehtia, ettei rakennusta tehdä vaikkapa liian lähelle rantaa tai naapurin rajan läheisyyteen, hän huomauttaa.

Hän muistuttaa, että asemakaavat ja säädökset on huomioitava, vaikka rakentamislupaa ei tarvitsisikaan. Esimerkiksi neljää metriä lähemmäs naapurin rajaa ei saa jatkossakaan asemakaava-alueella rakentaa. Haja-asutusalueella raja on viisi metriä rajasta.

– Pelkäämme, että ihmiset tekevät omin päin virheellisiä ratkaisuja. On kuitenkin selvitettävä etukäteen se, onko tontilla jäljellä olevaa rakennusoikeutta ja minkälaisen rakentamisen kaava tontille mahdollistaa. Uutta rakentamislakia on vähän turhaan mainostettu mediassa rakentamisen vapauttavana lakina, vaikka lait ja säädökset on jatkossakin huomioitava.

Rakentamislaki 2025

 • Eduskunta hyväksyi 1.3.2023 rakentamislain ja siihen liittyvän maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen.
 • Laki tulee voimaan tammikuussa 2025.
 • Rakennuslupa ja toimenpidelupa korvataan lain voimaantultua yhdellä rakentamisluvalla.
 • Nykyinen eduskunta on päättänyt rakentamisosuudesta, mutta kaavoitukseen ja alueiden käyttöön liittyvät lait jäävät seuraavan eduskunnan päätettäväksi.
 • Kuntien on uusittava sitä varten hallintosääntönsä, rakennusjärjestyksensä, rakentamisen viranomaistoiminnan taksat sekä asiakasohjeet.
 • Alle 30 neliön rakennuksiin ei parin vuoden päästä tarvita lupaa, jos niissä ei asuta.
 • Ilman lupaa voi siis rakentaa sauna- tai varastorakennuksen, kunhan tontilla riittää rakennusoikeutta ja kaava mahdollistaa rakentamisen.
 • Lupaa ei tarvita jatkossa myöskään alle 50-neliöiselle katokselle.
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki on vuodesta 2025 alueidenkäyttölaki.

  Faktan lähde: Eduskunta