“Vakka-Suomessa on valtava potentiaali” – Demariehdokas Heli-Päivikki Laurén toivoo seutukunnan ääntä Arkadianmäelle

0
Heli-Päivikki Laurén on huolissaan nuorten lisääntyneestä väkivallasta, johon puuttumista hän pitää ensiarvoisen tärkeänä.

– Olen aina ollut yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut. Innostustani ruokki varmasti osaltaan se, että isäpuoleni ja hänen isänsä toimivat kuntapolitiikassa. Silläkin uskon olleen merkitystä, että meillä oli lukiossa keskusteleva ja kantaa ottava porukka, avaa sekä kotikaupunkinsa Uudenkaupungin kuntapolitiikassa että maakunnallisessa aluevaltuustossa vaikuttava Heli-Päivikki Laurén (sd.).

Ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin Laurén lähti, koska katsoo Vakka-Suomen kaipaavan kipeästi Arkadianmäelle omaa viestinviejää.

– Meidän seutukunnalle tarvittaisiin ehdottomasti kansanedustaja, joka tuo aluetta esiin. Vakka-Suomessa on valtavasti potentiaalia, mutta valitettavasti se ei nyt ihan valtakunnan politiikkaan saakka välity, hän harmittelee.

“Minähän olen vähän kuin torimuija, sillä minun on helppo olla luontevasti erilaisten ihmisten kanssa.”

LAURÉN näkee, että sopisi rooliin hyvin:

– Minähän olen vähän kuin torimuija, sillä minun on helppo olla luontevasti erilaisten ihmisten kanssa ja olen helposti lähestyttävä, hän selittää nauraen.

Ei siis liene yllätys, että vaalityö on ollut Laurénille mieluista.

– Vaalitiimini kanssa kierrämme ympäri maakuntaa, tapaamme ihmisiä ja kuulostelemme heidän tuntojaan. Samaa tehdään toki myös sosiaalisessa mediassa, mutta kieltämättä nautin erityisesti ihmisten kohtaamisesta kasvokkain, hän vertaa.

“Hyvä tästä sote-uudistuksesta tulee, kunhan päästään keskittymään varsinaiseen työhön.”

VAALIKENTÄLLÄ nousevat usein puheenaiheiksi Laurénille tärkeät teemat: talous, terveys ja turvallisuus.

– Talouden rattaat saadaan kääntymään määrätietoisella työllä, hän avaa listansa ensimmäistä T-kohtaa eli taloutta, ja lisää:

– Toivoisin kuitenkin, että talouskeskustelussa muistettaisiin se, miten poikkeuksellinen tämä hallituskausi on ollut. Meillä on ollut maailmanlaajuinen koronapandemia sekä Ukrainassa käytävä sota, joka on näkynyt muun muassa energiakriisinä.

LISTAN toinen T eli terveys on saanut hiljattain uudet raamit: aiheen keskiössä ovat nimittäin uudet sote-kuviot, sillä kuluvan vuoden alussa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät kunnilta hyvinvointialueille.

Aluevaltuutettuna Laurénilla on näköalapaikka Varhan eli Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toimintaan.

– On ihan keskeistä, että Varhassa saadaan kunnolla työrauha. Hyvä tästä sote-uudistuksesta tulee, kunhan rahoituspohjaa saadaan vankistettua ja päästään keskittymään varsinaiseen työhön.

“Seutukunnalle tarvittaisiin ehdottomasti kansanedustaja, joka tuo aluetta esiin.”

LAURÉN näkee, että keskeistä on siirtyä erikoissairaanhoidosta kohti perusterveydenhuoltoa.

– Ylipäänsä tarvitaan panostamista ennaltaehkäisyyn, painottaa Laurén, joka on ammatiltaan sairaanhoitaja.

Hän näkee, että kaksi asiaa nousee nyt yli muiden: ikäihmisten hoito ja hoiva sekä lasten ja nuorten mielenterveysongelmat.

– Näiltä asioilta ei saa ummistaa silmiä, eikä minkäänlaiseen vitkutteluun ole varaa. Pitää muistaa sekin, että koronakriisistä ja siihen liittyneistä rajoitustoimista juuri ikäihmiset sekä toisaalta lapset ja nuoret maksoivat kovaa hintaa.

“Ehdottomasti meidän täällä asuvien tulee uskoa tähän alueeseen ja nostaa sitä ylpeästi esiin.”

LAURÉNIN listan kolmas T on turvallisuus. Aihe on akuutti nyt sekä maailmanpoliittisesti että kansallisesti.

– Olen tyytyväinen Suomen Nato-linjaan ja kannatan ehdottomasti Nato-jäsenyyttä. Tilanne on muuttunut nopeasti, hän päivittelee.

– On myös vakava paikka, että etenkin isojen paikkakuntien turvallisuus on heikentynyt, hän sanoo ja nostaa esiin muun muassa nuorten lisääntyneen väkivallan.

ENTÄ millaisena kansanedustajaehdokas Laurén näkee oman kotiseutunsa?

– Meillä on hieno seutukunta, jossa on paljon potentiaalia. Tarvitsisimme lisää työpaikkoja ja asukkaita sekä monipuolisen elinkeinorakenteen vahvistamista. Ja ehdottomasti meidän täällä asuvien tulee uskoa tähän alueeseen ja nostaa sitä ylpeästi esiin, hän painottaa.

Heli-Päivikki Laurén

  • Ikä: 55 vuotta
  • Perhe: Puoliso ja 6 lasta sekä 6 lastenlasta
  • Ammatti: Sairaanhoitaja, työskentelee Vakka-Suomen sairaalan poliklinikoilla
  • Keskeiset poliittiset luottamustoimet: Uudenkaupungin kaupunginvaltuuston ja hallituksen jäsen, aluevaltuutettu sekä hyvinvointialueen ikääntyneiden palvelulautakunnan jäsen
  • Mikä elämässä on tärkeää: – Tärkeintä minulle on perheeni, josta saan valtavasti voimaa. Tärkeä henkireikä on Pyhämaassa sijaitseva kesäpaikkamme, jossa vietämme läheisten kanssa paljon aikaa.