Valtuuston iltakoulussa esillä myös lukion ja Winnovan tulevaisuus – Koulutuskampus olisi iso satsaus

0
Koulutuskampuksen asemakaavapiirros.

Valtuuston iltakoulussa esiteltiin myös Laitilan lukion ja Winnovan näkymiä. Winnova on ilmaissut kaupungille halunsa lisätä koulutusta Laitilassa. Pullonkaulana ovat kuitenkin tilat. Konehallin vaatimien korjaustöiden vuoksi nykyisten tilojen peruskorjaus ei ole teknisesti eikä taloudellisesti perusteltua.

Myös Laitilan lukiolle on etsittävä uutta ratkaisua. Muutamaan vuoteen lukiolla ei ole mitään hätää, mutta 2030-luvulla oppilasmäärä pudonnee noin 120:sta jopa alle 80 opiskelijan.

Laitilan lukion ja Winnovan välisen yhteistyön tiivistämistä on selvitetty viime vuoden aikana. Neuvotteluihin ovat osallistuneet myös Vakka-Suomen musiikkiopisto ja Vakka-opisto. Yhtenä vaihtoehtona on rakentaa Laitilaan uusi koulutuskampus, jossa olisi kaikille näille oppilaitoksille yhteiset tilat.

Neuvotteluissa on noussut esille ehdotus, että kaupunki perustaisi kiinteistöyhtiön, jonka lainan kaupunki takaisi. Hanke ei siis suoraan lisäisi kaupungin velkataakkaa, mutta konsernivelka ja kaupungin takausvastuut kasvaisivat investoinnin verran.

Kampus-hankkeesta ei ole olemassa vielä tarkkaa kustannusarviota, mutta suuruusluokaltaan sen on arvioitu olevan noin 10 miljoonan euron luokkaa.

Iltakoulussa käytiin läpi kaupungin talouden painelaskelmia. Jos kaupungin lainamäärä pysyy ennallaan, uusia investointeja ei juuri tehdä. Toimintakate heikkenee vain 1,5 prosenttia vuosittain.

Toisessa skenaariossa lainakanta nousisi viisi miljoonaa euroa uusien investointien vuoksi. Toimintakate heikkenee vain 1,5 prosenttia vuosittain, paitsi vuonna 2024, jolloin heikennys olisi 3,5 prosenttia.

Kolmannessa vaihtoehdossa lainakanta nousee 10 miljoonaa euroa investointien myötä. Toimintakate heikkenee 1,5 prosenttia vuosittain, paitsi vuonna 2024, jolloin heikennys on 3,5 prosenttia.

Neljännessä skenaariossa lainakanta nousee 15 prosenttia vuonna 2024 ja 11 prosenttia vuonna 2025 uusien investointien seurauksena. Toimintakate heikkenee 1,5 prosenttia vuosina 2023 ja 2026, 3,5 prosenttia vuonna 2024 ja 1,9 prosenttia vuonna 2025. Kertynyt taseen ylijäämä tulee käytetyksi lähes kokonaan.

Laskelmat on tehty 3,5 prosentin lainakorolla sekä olettaen, että valtionosuudet pienenevät vain kaksi prosenttia vuosittain. Verotulot on arvioitu Kuntaliiton ennusteen mukaisesti.

Käytännössä koulutuskampuksen rakentaminen olisi niin iso investointi, että se rajoittaisi kaupungin muita investointimahdollisuuksia.