VSV-Energia suunnittelee siirtymistä matalalämpöiseen kaukolämpöön

0
VSV Energian Onkakadun laiton käyttää pääpolttoaineena haketta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää avustusta asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuviksi. Avustuksella on jatkuva haku ja sitä myönnetään vuosittain niin kauan kuin määrärahaa riittää. Avustuksen määrä vuodelle 2023 on yhteensä 10 miljoonaa euroa.

VSV-Energialla on suunnitteilla matalalämpötilaiseen kaukolämpöön siirtyminen, mikä on edellytys tuen saamiselle. Energiateollisuuden uusi tavoite on, että kaikkien asiakaslaitteiden mitoituslämpötila on 90 astetta vanhan 115 asteen sijasta. Kaukolämpöveden lämpötilan laskeminen 90 asteeseen edesauttaisi useimpien hukkalämpölähteiden käyttöä, mikä parantaisi kaukolämmön ympäristöystävällisyyttä. Sekä mahdollistaisi paremmin erilaiset hybridiratkaisut asiakkailla.

ARA:n avustus on tarkoitettu asuinrakennusten olemassa olevien kaukolämpölaitteistojen uusimiseen. Avustettavien kaukolämpölaitteistojen tulee mahdollistaa ns. matalalämpötilaisen kaukolämmön käyttö. Avustettavia ovat lämmönvaihtimet, joiden mitoituksen perusteena oleva kaukolämmön tuloveden lämpötila on enintään 90 celsiusastetta.

VSV-Energia kertoo käyneensä läpi kaikkien asiakkaiden lämmönvaihtimet ja saanut selville ne asiakkaat, joille tuen saaminen on mahdollista. VSV-Energian asiakkaat voivat pyytää VSV-Energialta eli kaukolämmön toimittajaltaan lausunnon matalalämpötilaiseen kaukolämpöön siirtymisen avustukseen.