150 vuotta koulua – Alkuun suhtautuminen oli jopa vihamielistä

0

Laitilan kansakoulu aloitti toimintansa 150 vuotta sitten. Kari Alifrostin ja Jukka Vehmaksen kirjoittama Laitila 1900-luvulla -teos kertoo, että Laitila perusti kunnallisen koulun maakunnan ensimmäisten joukossa vuoden 1873 tammikuussa.

Historiateoksen mukaan seurakunta aloitti kiertokoulut hieman myöhemmin, vuonna 1879 Laitilan 14 koulupiirissä,. Kiertokoulua pidettiin kussakin koulupiirissä puolitoista kuukautta kerrallaan. Kokonaan valtion ja kunnan järjestettäväksi koulut tulivat vasta reilut sata vuotta sitten, kun oppivelvollisuuslaki astui voimaan.

Olavi Koiviston kirjoittama Laitilan historia II kertoo, että ylhäiseksi nimitetyn kansakoulun perustamisesta päätettiin Laitilan kuntakokouksessa melkein yksimielisesti. Laitilaa voi pitää edistyksellisenä, sillä jo ennen oppivelvollisuuslakia Laitilaan oli perustettu koulut kirkonkylän lisäksi Untamalaan vuonna 1894, Kaivolaan ja Suontaakse 1897, Soukaisiin 1898, Koveroon 1907 ja Nästiin 1911.

Koululaitoksen alkumetreillä Laitilan ikärakenne oli erilainen ja kylissä asui nykyistä enemmän väkeä. Laitilan historia II esittelee taulukon, jonka mukaan vuonna 1902 kirkonkylässä oli alle tuhat asukasta eli vähemmän kuin suurimmissa kylissä. Suurimmat lapsimäärät olivat taulukon mukaan Suontakana ja Soukaisissa, joissa laskettiin kouluikäisiä lapsia yli 200.

Tosin historiikissä todetaan, että kouluikäisten lasten luku ei tarkoita koulua käyneiden lasten lukua. Epäluuloisuus koululaitosta kohtaan oli laajaa, ja lapsia tarvittiin koti- ja peltotöihin. Laitilan historia II:n mukaan oppilasmäärät pysyivät alhaisina, koska vanhempi polvi oli välinpitämätön ja osittain vihamielinen koulunkäyntiä kohtaan.

Laitilassa on ollut enimmillään 19 omaa kansakoulua. Viimeisten 70 vuoden aikana alakoulujen lukumäärä on laskenut nykyiseen seitsemään.

Iida Kauppi
iida.kauppi@laitilansanomat.fi