Aluevaltuusto teki muutoksia asiakasmaksuihin

0
Käynnistä Tyks Akuutissa peritään 41,80 euron maksu. (Kuvassa Tyks Vakka-Suomen sairaalan päivystys)

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on ilmennyt alkuvuoden aikana tarvetta joidenkin asiakasmaksujen tarkistamiseen sekä uusiin asiakasmaksuihin, jotta maksut olisivat yhtäläiset kaikille asiakasryhmille. Aluevaltuusto päätti näistä muutoksista keskiviikon kokouksessaan.

Aluevaltuusto on jo aiemmin päättänyt, että erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu on 41,80 euroa käynniltä. Maksu koskee Tyks Akuuttia sekä Tyksin päivystyspoliklinikkoja, erikoissairaanhoidon poliklinikoita, perusterveydenhuollossa erikoislääkärin vastaanottoa sekä perusterveydenhuollossa annettua suun ja leukojen erikoissairaanhoitoa. Aluevaltuusto päätti nyt, että maksu peritään myös osastojen jälkipoliklinikkakäynneiltä sekä palliatiivisen poliklinikan käynneiltä.

Aluevaltuusto teki muutoksia myös vammaispalvelujen sekä ikääntyneiden palvelumaksuihin. Sekä ikääntyneiden että perusterveydenhuollon osalta asiakasmaksuja täsmennettiin esimerkiksi poistamalla joitakin kuntoutukseen liittyviä maksuja. Tilapäisestä kotikäynnistä peritään 12,20 euroa käynniltä. Jatkuvan kotihoidon asiakkailta ei peritä käyntimaksua kuitenkaan kotikuntoutuksen terapeuttien ja hoitajien kotikäynneistä.

Yksilöterapiakäynnin maksu on 11,60 euroa käynniltä. Hoidon tarpeen arviointikerralta ei peritä maksua.

Aluevaltuusto päätti myös, että vammaisten asumispalveluissa peritään asiakkaalta vain raaka-ainemaksu, jos asiakas osallistuu ruuan valmistukseen. Tämä tarkoittaa, että valmis lounas maksaa asiakkaalle 6 euroa aterialta, mutta jos hän osallistuu ruuanlaittoon, maksu on vain 2,50 euroa aterialta.

Aluevaltuusto myönsi eduskuntaan valitulle Saku Nikkaselle (sd.) eron aluehallituksen jäsenen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston jäsenyydestä sekä järjestämisjaoston varajäsenen tehtävistä. Aluehallitukseen hänen tilalleen valittiin Ari Korhonen (sd.).

Aluehallitukseen Niina Alhon (sd.) uudeksi varajäseneksi valittiin Marke Tissari. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston uudeksi varapuheenjohtajaksi määrättiin Mika Maaskola (sd.) ja järjestämisjaostoon Mika Maaskolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Ari Korhonen.

Valtuusto hyväksyi myös hyvinvointialueen varallisuuden hoidon ja rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteet. Rahoitustoimintaan liittyviltä riskeiltä pyritään suojautumaan hajauttamalla rahoitusta mm laina-ajan pituuden, lyhennysohjelman, rahoituslähteen ja korkoperusteen mukaan.