Ikääntyneen ihmisen voimavarat huomioitava

0

Väestö ikääntyy ja eletään pitempään. Meitä yli 65-vuotiaita eläkeläisiä on Suomen väestöstä jo yli 23 prosenttia, lähes neljännes.

Me emme ole vain kuluerä yhteiskunnalle, vaan hyödytämme yhteiskuntaa monessa suhteessa. Eläkkeellä olevat ovat aktiivisia toimijoita harrastamalla monenlaista aktiviteettia kuten liikuntaa ja matkustamista niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Käymme katsomassa teatteria ja kuuntelemassa konsertteja. Myös ravintola-ala hyötyy meistä. Työllistämme lukuisia henkilöitä muutenkin kuin sosiaali- ja terveyspuolella. Monet eläkeläiset käyvät töissä, maksavat veroja yhteiskunnalle.

Vapaaehtoistyön arvoakaan ei pidä unohtaa. On laskettu, että vapaaehtoistyötä 65–79-vuotiaista tekee yli 40 prosenttia. Tällaisen työn arvo vuodessa on noin 3 miljardia euroa eli 1,5 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Eläkkeellä olevat hoitavat isovanhempina lastenlapsiaan, jonka rahallinen arvo on noin 540 miljoonaa euroa. Omaishoidon yhteiskunnalliset kustannukset ovat pienemmät kuin omaishoitajien tekemän työn arvo. Kelan mukaan epävirallisen avun kokonaisarvio on 2 miljardia, joista noin puolet on yli 65-vuotiaiden antamaa.

Eri vapaaehtoisyhdistysten monipuolinen kerhotoiminta ja muu vapaaehtoistoiminta tuottaa yhteisöllisyyttä ja sosiaalista kanssakäymistä poistaen yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja masentuneisuutta sekä yhteiskunnan verorahoja niin sosiaalihuollon kuin terveydenhoidon puolella.

Ihmisen yhteiskunnallinen osallisuus säilyy elämän loppuun asti. Tulevan hallitusohjelman tulisi ottaa huomioon eläkeläisten hyvinvoinnin ja riittävän toimeentulon. Ikä ei saa vähentää ihmisen oikeuksia.

Digitaalisen asioinnin laajentuminen moniin viranomaispalveluihin on vaikuttanut siihen, että yli 40 prosentilla ikääntyneistä on vaikeuksia käyttää niitä. Perinteiset asiointikanavat tulisi säilyttää.

Laitteiden hankkiminen ja niiden käytön opetteleminen tuottaa monelle ongelmia. Digitalisaatio on siis haaste päättäjille, viranomaisille ja palveluntarjoajille.

Eläkeliiton Vakka-Suomen alueen yhdistykset

Inkeri Kauppila-Numminen