Kodjala – Kalanti -pyörätie mukana Väyläviraston investointiohjelmassa

0
Elokuussa 2022 pyöräilijät kokoontuivat Laitilassa pitämään hiljaisen hetken heinäkuussa Kantatie 43:lla onnettomuudessa kuolleen 14-vuotiaan pojan muistolle. Nyt Väylävirasto on nostanut pyörätien investointiohjelmaansa.

Väylävirasto julkaisi torstaina väyläverkon investointiohjelman vuosille 2024–2031. Investointiohjelman julkaisua edelsi lausuntokierros helmikuussa. Tämän jälkeen Väylävirasto kävi lausunnot läpi ja päivitti investointiohjelman. Päivitys ei ole tuonut muutoksia investointiohjelmaan Vakka-Suomen alueelle.

Lopullisessa investointiohjelmassa ei ole Kasitien Laitilan monitasoristeystä, kuten ei ollut luonnoksessakaan. Kodjala – Kalanti -pyörätie nousi jo luonnosvaiheessa investointiohjelmaan ja se on nyt myös torstaina julkaistussa investointiohjelmassa mukana.

Turku – Uusikaupunki -radan peruskorjaukseen Väylävirasto esittää 83 miljoonan euron rahoitusta. Rahoituksella voitaisiin toteuttaa laajempi peruskorjaus pelkän elinkaaren pidentämisen sijaan. Hankkeen tavoitteena on parantaa erityisesti elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia, mutta hanke parantaa myös paikallisjunaliikenteen edellytyksiä.

Radan peruskorjaukselle olisi rakentamisvalmius jo ensi vuodelle ja Väyläviraston mukaan sen toteuttamistarve olisi vuosille 2024–2026.

Väyläviraston investointiohjelma ei vielä merkitse, että hankkeet saisivat rahoituksen. Hankkeiden toteuttamisesta päättää eduskunta. Eduskunta voi päättää halutessaan myös investointiohjelman ulkopuolella olevien hankkeiden rahoittamisesta.

– Vaikka investointiohjelmaan sisältyy lukuisia hankkeita, on tarpeita vielä enemmän, eivätkä kaikki tarpeelliset hankkeet mahdu mukaan. Myös kustannustason jyrkkä nousu vaikuttaa siihen, miten paljon hankkeita investointiohjelmaan mahtuu, Väyläviraston suunnittelun toimialajohtaja Pekka Rajala sanoo.

Investointiohjelma päivitetään seuraavan kerran keväällä 2024.