Laitila sai hankerahaa nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ennaltaehkäisyyn

0
Kuva: Annika Åkerback

Laitila sai Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää hankerahaa nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ennaltaehkäisyyn 28 000 euroa. Hankekausi on kaksivuotinen eli päättyy vuoden 2024 lopussa.

Sivistysjohtaja Susanne Laaksosen mukaan kyse ei ole siitä, että Laitilassa olisi havaittu varsinaista jengiytymistä tai merkillepantavaa nuorten rikollisuuden kasvua.

– Laitilassa kuitenkin tunnistetaan joitain ilmiöitä, jotka saattavat jossain vaiheessa johtaa tällaiseen toimintaan. Tällä hankkeella pyritään ennaltaehkäisevästi luomaan toimintamalli, jolla voidaan jo varhaisessa vaiheessa tukea nuorten hyvinvointia ja ennalta ehkäistä rikollisuuden syntymistä, Laaksonen kertoo.

Hankerahalla on tarkoitus lähteä kehittämään Laitilaan ankkuritoimintaa, jolla tarkoitetaan sosiaali- ja terveystoimen sekä ja poliisin tiivistä yhteistyötä. Kyseistä toimintaa on jo muun muassa Turussa sekä esimerkiksi Loimaalla ja Auranmaalla.

– Laitilaan palkataan tällä rahalla hanketyöntekijä, joka lähtee kehittämään tätä toimintamallia tiiviissä yhteistyössä kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa. Ankkuritoiminnalla päästään puuttumaan nuorten käyttäytymiseen ennaltaehkäisevästi.

Laaksosen mukaan tavoite ja tarkoitus on, että Ankkuritoiminnasta tehtäisiin myös seutukunnallista.

– Olemme yhteydessä muun muassa Uuteenkaupunkiin ja tunnustelemme, että saisimmeko heistä kumppani tähän, jotta saataisiin seutukunnallinen toimintamalli luotua.

Nyt kun rahoitus on myönnetty, Laitila pyrkii aloittamaan hanketyöntekijän rekrytoinnin mahdollisimman pian.

– Pyrimme saamaan hanketyöntekijän haun auki jo nyt kevään aikana.

Ankkuritoiminta

Toiminta kohdistuu varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisyyn.

Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaali- ja terveystoimesta sekä nuorisotoimesta.

Lähde: Ankkuritoiminta.fi