Matkailun kehittämiselle sekä tarvetta että tekijöitä – Uudella ohjelmakaudella jaossa 4,8 miljoonaa

0
Kuvassa Ravakan hankeasiantuntija Heidi Jaakkola sekä hankekoordinaattorit Sara Mäkinen, Tiina Hero ja Elina Ravantti.

Maija Ala-Jääski

Kuuden kunnan, Uudenkaupungin, Vehmaan, Mynämäen, Laitilan, Pyhärannan ja Rauman, alueella toimiva maaseudun kehittämisyhteisö Leader Ravakka sai uudelle ohjelmakaudelle rahoitusta 4,8 miljoonaa euroa. Ravakan laatima kehittämisohjelma Luotsi sai Leader-valintakomitealta parhaimmat pisteet Suomessa.

– Uskon tämän johtuvan siitä, että ohjelman laatimiseen osallistui erilaisten tilaisuuksien ja työpajojen kautta noin 2500 paikallista toimijaa. Näin ohjelmassa kuuluu alueen asukkaiden, yhdistysten, yritysten, asiantuntijoiden ja myös nuorten ääni, kuvaili Leader Ravakan toiminnanjohtaja Ulla Kallio.

Luotsi-ohjelman neljän painopistealuetta ovat älykkäästi yhdessä, elinvoimaa elinkeinoista, mahdollisuuksia matkailusta sekä virkistävää vapaa-aikaa.

– Näistä matkailu on täysin uusi painopistealue. Ohjelmaa laadittaessa tuli selkeästi ilmi, että matkailun kehittämiselle olisi sekä tarvetta että kiinnostuneita tekijöitä. Esimerkiksi maatilamatkailua on tällä alueella verraten vähän, Kallio selvitti.

Matkailu voisi tarjota myös uudenlaisia ansaintamahdollisuuksia.

– Muualla Suomessa on esimerkiksi vähällä käytöllä olleita seurojentaloja otettu joko osittain tai kokonaan airbnb -majoituskäyttöön, kertoi Kallio.

Ohjelman avulla pyritään myös tehostamaan nuorten ja uusien asukkaiden osallisuutta, sekä tukemaan alkavia ja uutta luovia yrittäjiä.

Neljän painopistealueen ohella Ravakan uudessa kehittämisohjelmassa on kolme kattavaa teemaa, kestävyys ja vastuullisuus, yhteistyön voimaa ja digitalisaatio haltuun.

Uuden rahoituskauden alkaessa on myös Ravakan henkilökunnassa tapahtunut muutoksia. Ulla Kallion rinnalla hankeasiantuntijana työskentelee nyt Heidi Jaakkola . Hänen toimialaan kuuluu yritystuet.

– Yritystukiin on tulossa muutoksia joiden avulla voidaan helpottaa yrittäjän alkutaivalta. Vielä emme tiedä milloin yritystukia on mahdollista hakea, mutta tiedotamme aiheesta laajemmin heti kun asiat selviävät, kertoi Jaakkola.

Uutena hankekoordinaattorina Ravakassa on aloittanut Elina Ravantti . Hänelle kuuluu yhdistystoiminnan kehittäminen.

– Joskus yhdistyksissä tarvitaan ulkopuolista apua esimerkiksi siinä, mihin suuntaan toimintaa olisi hyvä kehittää ja miten yhdistyksen omat tavoitteet saavutetaan. Vaikkapa näissä kysymyksissä yhdistykset voivat kääntyä maksutta minun puoleeni, kertoi Yhteisökompassihanketta vetävä Elina Ravantti.

Hankekoordinaattori Sara Mäkisen vastuulle kuuluu puolestaan nuoret ja kansainvälisyys sekä Nuoriso-Leader hanke.

– Meillä on kuitenkin kaikessa toiminnassa vakaa pyrkimys lisätä nuorten osallistumista ja osallisuutta, korosti Mäkinen.

Älykkäät kylä -hanke on puolestaan hankekoordinaattori Tiina Heron vastuulla. Lisäksi hän tuo esille ekomuseoajattelua. Ravakan kestävän kehityksen asiantuntijana jatkaa Tiina Saaresranta.

​Rahoitusinfoa yhdistyksille


Leader Ravakka esittelee uuden ohjelmakauden sisältöä ja sen tuomia mahdollisuuksia huhti-toukokuun aikana. Jokaisessa kunnassa järjestetään oma tilaisuus paikallisille yhdistyksille ja toimijoille. Illan aikana kerrotaan, miten erilaisten hakkeiden avulla voidaan parantaa maaseudun palveluita, elinvoimaisuutta, pienyrittäjyyttä ja lisätä asukkaiden osallisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Sekä miten näiden tavoitteiden toteuttamiseksi voi Ravakan kautta hakea rahoitusta. Samalla esitellään Ravakan muita palveluja.

Hankeilta järjestetään 19.4. Laitilan kaupungintalolla.