Pyhäranta uudisti organisaatiorakennettaan – Kirjasto- ja nuorisotoimi siirtyivät johtavan rehtorin alaisuuteen

0
Arkistokuva: Hanna Hyttinen

Pyhärannan kunnanhallitus päätti siirtää kirjasto- ja nuorisotoimen henkilöstön johtavan rehtorin alaisuuteen. Tähän asti toimialojen työntekijät ovat työskennelleet kunnanjohtajan alaisuudessa. Asian valmistelussa todetaan, että nuorisotyön ja kirjaston voidaan katsoa kuuluvan luontevammin sivistystoimen kuin kunnan hallinnon alle.

Pyhärannan johtavana rehtorina toimii laitilalainen Henri Aitakari , joka on Ihoden koulun rehtori.

Kunnanhallitus päätti myös palkata Laitilan kirjaston entisen kirjastotoimenjohtaja Marja-Liisa Mutkan osa-aikaiseksi ja määräaikaiseksi kirjastonjohtajaksi. Määräaikaisuus kestää vuoden ja tehtävä alkaa toukokuun alusta. Kunnanhallitus myös ehdotti valtuustolle lisämäärärahaa, jolla kirjastonjohtajan palkkakustannukset sekä kirjaston vaatimat laitehankinnat on tarkoitus kattaa. Kirjastossa työskentelee vuoden loppuun asti myös kirjastonhoitaja.

Kirjaston määrärahoja on tarkoitus tarkastella uudelleen ensi syksynä, jolloin laaditaan talousarvio vuodelle 2024. Tällöin tavoiteena on saada aikaan pysyvämpiä ratkaisuja kirjaston henkilöstön suhteen.