Risteysten etuajo-oikeuksiin muutoksia–Laitilan keskustaan uusia liikennemerkkejä

0
Työpäällikkö Pekka Mäki-Tasku sanoo, että pyöräilijällä on etuoikeus, mikäli suojatie on katkonainen. Yhtenäisellä suojatiellä pyöräilijän pitäisi taluttaa pyörä saadakseen jalankulkijan oikeudet. Liikennemerkit kertovat selkeimmin pyöräilijän etuajo-oikeudesta.

Autoilijoiden kannattaa olla valppaana ajellessaan tuttuja teitä ja risteyksiä Laitilan keskustassa. Kaupunki on tilannut 40–50 risteykseen uusia liikennemerkkejä.

Uusia liikennemerkkejä asennetaan yhteensä noin sata. Asennukset alkoivat viime viikolla ja vievät vielä pari viikkoa. Yleisistä alueista ja kaduista vastaava työpäällikkö Pekka Mäki-Tasku toivoo, että autoilijat huomioivat asentajat, jotka työskentelevät turvallisuutensa vaarantaen risteysalueilla.

Liikennemerkkitöitä tehdään Garpintiellä, Kaaritiellä, Matovuorentiellä, Tanhuantiellä, Sytkorventiellä sekä Ilomäentiellä. Sivuteille ja -kujille asennetaan kolmiot yhtenäistämään päätien etuajo-oikeutta, lisäksi suojatiemerkkejä vaihdetaan.

Tyypillisin muutos on, että risteykseen suojatien yhteyteen tulee kolmio sekä keltainen merkki, joka kertoo pyöräilijöiden etuajo-oikeudesta.

Mäki-Tasku kertoo, että uusien liikennemerkkien asennuksissa ollaan jo hieman myöhässä. Tieliikennelain uudistuksessa tavoite oli 1.6.2022.

– Osa kulkijoista liikkuu yhä vanhan tieliikennelain mukaan ja sen seurauksena syntyy onnettomuusriskejä.

Pyöräilijällä on etuajo-oikeus vain, jos suojatie on katkonainen tai risteyksessä on merkintä etuajo-oikeudesta. Pelkkä suojatie ei anna pyöräilijälle etuajo-oikeutta, vaan pyöräilijän pitää taluttaa pyörä saadakseen jalankulkijan oikeudet. Näin harva pyöräilijä tekee.

Mäki-Tasku sanookin, että uusia liikennemerkkejä asennetaan, jotta onnettomuusriskeiltä vältyttäisiin. Lisäksi pyöräilijöiden etuajo-oikeusmerkeillä helpotetaan kevyen liikenteen kulkua.

Laitilassa on laadittu kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma ja näiden liikennemerkkien asentaminen toteuttaa tätä ohjelmaa. Mäki-Tasku huomauttaa, että myös 1.6.2020 voimaan tullut tieliikennelaki ohjaa merkitsemään kävelyn ja pyöräilyn reitit niin yksiselitteisesti, ettei tulkinnanvaraa etuajo-oikeudesta jää.

– Ely-keskus on omilla väylillään sen jo hoitanut. Kaukolantiellä, Syttyäntiellä, Eurantiellä ja Ukitiellä nämä merkit ovat olleet paikallaan lain edellyttämällä tavalla jo jonkin aikaa. Nyt vastaavat liikennemerkit asennetaan myös kaupungin kaduille.

Mäki-Tasku on jo nyt saanut puhelinsoittoja asennetuista liikennemerkeistä. Hän tietää, etteivät uudet liikenneratkaisut kaikkia miellytä.

– Tavoitteena on lisätä erityisesti lasten ja nuorten turvallisuutta ja tätä työtä tullaan jatkamaan.

Esimerkkinä hän esittelee Hannuksentien ja Hannuksenpolun risteyspaikan, johon on rakennettu korotettu pyöräilijän ja jalankulkijan etuajo-oikeutettu kohta. Nyt niin pyörällä kuin jalan kulkevat lapset ovat tienylityspaikassa etuajo-oikeutettuja.

Kesällä kävelyn ja pyöräilyn pääreiteille maalataan myös ajoratamerkintöjä, jotka osoittavat etuajo-oikeuksien järjestystä. Lisäksi rakennetaan yksi uusi korotettu kävelyn ja pyöräilyn ajoradan ylityspaikka.

Kesän aikana vaihdetaan myös vanhoja liikennemerkkejä uusien määräysten mukaisiin merkkeihin. Esimerkiksi vanhat virttyneet ja jopa sammaloituneet vanerimerkit vaihdetaan uusiin tehokkaasti heijastaviin merkkeihin.

Liikennemerkkien muutos- ja uusimistyön yhteydessä poistetaan pieniä ristiriitaisuuksia ja lisäkylttejä sekä huonossa kunnossa olevia osoiteviittoja pyritään uusimaan mahdollisimman monta.

Mäki-Tasku sanoo, että suureen osaan Laitilaa jää edelleen oikealta tulevien etuajo-oikeus. Näitä kohtia tarkkaillaan edelleen.

– Kohdissa, joissa ei ole uuden tieliikennelain mukaisia liikennemerkkejä ja ajoratamerkintöjä, pyöräilijän on edelleen talutettava pyöränsä suojatien yli, mikäli haluaa kävelijän kanssa yhtäläiset oikeudet.