Talous kyykkäsi Kaukolankodin alaskirjauksen vuoksi – Pyhärannan tilinpäätös oli noin puoli miljoonaa alijäämäinen

0
Kaukolankodin korvaa tulevaisuudessa uusi palvelutalo.

Pyhärannan tilinpäätös olisi näyttänyt erilaiselta, jos kunnassa ei olisi päätetty alaskirjata Pyhärannan omistusosuutta Laitilan Kaukolankotiin. Alaskirjauksen vuoksi kunnan poistot kaksinkertaistuvat ja Pyhäranta teki 560 000 euroa alijäämäisen tilinpäätöksen. Alijäämäisen tuloksen jälkeen kunnan ylijäämätilille jää noin 1,9 miljoonaa euroa.

– Ilman Kaukolankodin alaskirjausta tilinpäätös olisi ollut tyydyttävä tai kohtalainen, vs. kunnanjohtaja Olli Lahtonen sanoo.

Lahtosen mukaan kunnassa mietityttää muutenkin Kaukolankodin tulevaisuus sitten, kun vuokrasopimus Varhan kanssa päättyy.

Pyhäranta toteutti viime vuonna noin neljäsosan niistä investoinneista, jotka oli suunniteltu. Suurin toteutunut investointi oli Reilan koulun ilmanvaihtoon ja lämmön talteenottoon liittyvät korjaustoimet, joihin käytettiin hieman alle 45 000 euroa. Lisäksi Pyhärannassa päällystettiin teitä noin 25 000 eurolla, päivitettiin rantayleiskaavaa noin 16 000 eurolla ja rakennettiin viemäriverkkoa noin 23 500 eurolla.

Investointeihin varatuista määrärahoista kokonaan käyttämättä jäivät muun muassa 20 000 euroa kuntoportaisiin Rohdaisiin, 100 000 euroa teollisuustonttien hankkimiseen Varhokylästä sekä 80 000 euroa, joka oli varattu Tuiskurannan päiväkodin vesikattoon ja maalaukseen. Lisäksi vain osittain toteutettiin rantayleiskaavan päivittäminen, Rohdaisten koulun vanhan osan kunnostus sekä Reilan koulun teknisen työn tilojen uudisrakennus.

Tulopuolella talous näytti ihan hyvältä. Verotulot kasvoivat liki 600 000 euroa talousarvioon ja noin 700 000 euroa vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna. Myös valtionosuuksien määrä kasvoi vuodelle 2022 ennakoidusta.

Toisaalta koronarajoitusten aiheuttamien kustannusten sopeutustoimien tuovat lihavat vuodet kunnissa ovat nyt takanapäin, sillä hyvinvointialueiden perustamisen myötä kuntien saaminen valtionosuuksien määrän odotetaan pienenevän. Niin Pyhärannassa kuin muissakin kunnissa jouduttaneen tulevaisuudessa miettimään entistä tarkemmin, miten vähenevät eurot käytetään.

Talouden tunnusluvut

Verotulot yhteensä: 9,2 miljoonaa euroa

Valtionosuudet (milj.): 4,3 miljoonaa euroa

Tilikauden tulos: noin -536 600 euroa

Investoinnit: noin 217 800 euroa

Lainakanta: 803 euroa/asukas

Vuosikate: 374 000 euroa

Poistot: 1,1 miljoonaa euroa