Työvoimapulaan löytyi intialainen ratkaisu – 99 prosenttia Laitila Coatingin kaikista uusista työntekijöistä on muita kuin suomalaisia

0
Tänä keväänä Laitilaan saapuneet intialaiset osaajat ovat hyvin motivoituneita ja innostuneita työntekijöitä. Moni heistä suunnittelee jo oman perheen tuomista Laitilaan. Laserin edessä poseeraavat Shyam, Suresha, Neeraj ja Ramesh.

Kahden suomalaisen henkilöstöalan yrityksen hedelmällinen yhteistyö toi helpotusta metallialan yrityksen työvoimapulaan.

Neljä ensimmäistä intialaista, kaksi CNC-koneistajaa ja kaksi laseroperaattoria, liittyi tänä keväänä Laitila Coating Oy:n konepajan osaajien rivistöön.

WFO Group Oy on suomalainen henkilöstöalalla toimiva yritys, joka tuottaa erikoisosaajia teollisuuden tarpeisiin Euroopasta ja Aasiasta.

Selekta on puolestaan valtakunnallinen yritys, joka välittää työvoimaa usealle teollisuuden alalle pääasiassa Suomen markkinoille.

WFO Group Oy ja Selekta aloittivat yhteistyön, kun Laitila Coating Oy päätti hakea uusia CNC-koneistajia ja laseroperaattoreita konepajalleen.

– Intiassa olen tottunut kovaan kiireeseen, mutta täällä on inhimillinen työrytmi ja ihmiset ovat täällä avuliaita, kiittelee Laitilassa kaksi kuukautta ollut Ramesh Mendule.

Laitila Coatingilla on hyvät kokemukset ulkomaalaisten rekrytoinneista. Ensimmäinen työsuhde ulkomaalaisen työntekijän kanssa solmittiin 15 vuotta sitten, ja hän on yhä konepajalla töissä. Nykyisin 99 prosenttia konepajan kaikista uusista työntekijöistä on muita kuin suomalaisia.

Tehtaanjohtajan Petri Kallion mukaan kilpailu osaavasta työvoimasta on kiristynyt. Lounais-Suomessa on paljon metalliteollisuutta, ja moni yritys haluaa lisää osaavia työntekijöitä.

WFO:n toimistopäällikkö Lejla Pidicin mukaan dialogi on ensiarvoisen tärkeää.

– Työvoiman hankinnassa mietitään aina asiakkaan yksilöllistä tarvetta ja asiakas on mukana koko rekrytointiprosessin aikana, jotta osataan valita parhaista parhaat, sanoo Pidic.

WFO:n listoille päässeillä koneistajilla on yleensä jo 15 vuoden työkokemus taustalla. Rekrytointiprosessi kestää yleensä pari kuukautta.

– Tämä on meille sopiva rekrytointikanava, koska silloin työ on pohjustettu meitä varten. Pitää olla täysi varmuus, että kun joku haluaa tulla tänne töihin, hänellä on mahdollisuus myös onnistua, pohtii tehtaan johtaja Petri Kallio.

Juha Oksanen Selektasta pitää tärkeänä, että tulijat otetaan vastaan sillä mielellä, että heistä halutaan pitkäaikaisia työntekijöitä. Vastaanotto, perehdytys ja viihtyminen ovat siksi tärkeitä asioita.

Laitila Coatingin nykyisistä työntekijöistä vain kolmannes puhuu äidinkielenään suomea. Ulkomaalaisten työntekijöiden sulautuminen monikansalliseen työyhteisöön onnistuu, kun tullaan vastaan ja on hyvää tahtoa.

– Kirjalliset ohjeet tehdään vähintään kolmelle kielelle, ja aina löytyy henkilökunnasta joku, joka pystyy opastamaan, täsmentää tehtaanjohtaja Petri Kallio.

Intialaisten tuominen sorvin ääreen on iso ja kallis prosessi. WFO Groupin työtapoihin kuuluu se, että saapuvalle työntekijälle hankitaan lentoliput, asunto, tarvittavat luvat ja autetaan muutenkin kaikissa käänteissä.

Lejla Pidic kertoo olleensa itse kantamassa intialaisten tavaroita ja ripustamassa verhoja heidän uusiin asuntoihin. Kun tulija on päässyt työn alkuun, alkaa keskustelu työntekijän perheen mahdollisesta muutosta Laitilaan. WFO järjestelee myös perheen saapumiseen liittyviä asioita.

Petri Kallion mukaan Laitila Coatingista löytyy töitä myös niille, joilla ei ole metallialan kokemusta tai koulutusta. Pariskuntia onkin konepajalla enenevässä määrin.

Ramesh Mendulen vaimon suunnitelmissa on tulla Suomeen ja mahdollisesti töihin Laitila Coatingille.

Fakta: Laitila coating

  • Toiminut Laitilassa 20 vuotta.
  • Alkuvuosina yritys keskittyi pintakäsittelyyn.
  • Nykyisin Laitilan konepajalta toimitetaan energiansiirtoon liittyviä komponentteja eri puolille maailmaa.
  • Työntekijöitä on nyt 78 ja haku on päällä jatkuvasti.