Valmistava opetus siirtyy Kodjalasta Kappelimäen kouluun – Ensi syksynä aloittaa yksi vakinainen ja yksi määräaikainen ryhmä

0
Valmistavan opetuksen ryhmä toimii Kodjalan koulutalossa. Sekä Kodjalan koulun 1.-2.-luokkalaisten että valmistavan opetuksen saman ikäisten oppilaiden muodostama pienryhmä teki yhdessä valmistavasta opetuksesta vastaavan opettaja Annika Tuomensaaren ohjauksessa lukutehtävää maanantaiaamun oppitunnilla.

Laitilaan perustettiin viime keväänä kuusi määräaikaista valmistavan opetuksen ryhmää yhden vakituisen rinnalle. Valmistavavan opetuksen vakituisen opetusryhmän toiminta on tänä lukuvuonna järjestetty Laitilan Kyläkoulun Kodjalan koulutalossa ja sitä ennen Suontaan koulutalossa, koska Kappelimäen koulussa ei ole ollut tilaa.

Valmistava opetus siirretään ensi syksystä alkaen Kappelimäen kouluun.

– Kappelimäen koulussa on nyt tilaa, mikä liittyy osittain myös siihen, että vuosi sitten esiopetus siirrettiin päiväkoteihin, sivistysjohtaja Susanne Laaksonen kertoo.

Nyt kun iso osa valmistavassa opetuksessa olleista ukrainalaislapsista voi siirtyä ensi syksystä alkaen siirtyä yleisopetuksen ryhmiin, tarve on syksystä alkaen enää yhdelle vakinaiselle ja yhdelle määräaikaiselle ryhmälle.

– Kielitaidon mukaan valmistavassa opetuksessa nyt olevia oppilaita integroidaan yleisopetuksen ryhmiin ensi syksystä alkaen.

Yhdelle määräaikaiselle ryhmälle on edelleen tarvetta, koska osa ukrainalaislapsista saapui maahan niin hiljattain, etteivät he ole ehtineet olla valmistavassa opetuksessa vielä yhdeksää kuukautta.

– Heidätkin sijoitetaan yleisopetukseen, kunhan valmistava opetus päättyy.

Uutta viime kevään kaltaista suurta määrää uusia valmistavan opetuksen oppilaita ei Laitilaan odoteta, minkä vuoksi iso osa määräaikaisista ryhmistä puretaan. Kaupunki on kuitenkin varautunut siihen, että yksittäisiä oppilaita voi vielä tulla.

Valmistava opetus tullaan järjestämään Kappelimäen koulussa muun muassa siksi, että Kappelimäen koulussa oppilaiden integrointi perusopetuksen luokkiin on Laaksosen mukaan mahdollista järjestää laajemmin kuin Kyläkoulun koulutaloilla.

Lisäksi valtaosa valmistavan opetuksen oppilaista asuu Kappelimäen koulun oppilaaksiottoalueella.

– Vain yksi valmistavan opetuksen esiopetukseen hakeneista oli hakenut Kodjalaan. Kaikki muut hakivat Kappelimäkeen.

Tämä selittyy Laaksosen mukaan ainakin osittain sillä, että usein maahanmuuttajat asuvat aluksi kaupungin omistamissa vuokra-asunnoissa. Nämä asunnot sijaitsevat keskustan alueella.

– On ymmärrettävää, että he hakeutuvat keskustan kouluun.

Kodjalan koulutalon arjessa muutos näkyy ensi lukuvuonna siten, että valmistavan opetuksen oppilaita ei enää integroidu koulun yleisopetuksen ryhmiin.

Valmistavan opetuksen ryhmä on tarkoitettu maahanmuuttajaperheiden lapsille, jotka eivät vielä puhu suomenkieltä riittävästi voidakseen osallistua opetukseen yleisopetuksen luokissa.

Valmistava opetus kestää yhden lukuvuoden ajan, ja jo sen aikana oppilaita voidaan integroida yleisopetukseen sitä mukaa kuin kielitaito kehittyy.

Laitilassa valmistavalle opetukselle on ollut melko tasaisesti tarvetta ennen viime kevään Ukrainan kriisiä. Pääasiassa tarve on liittynyt työperäiseen maahanmuuttoon.

Vuosi sitten keväällä Laitilaan perustettiin nopealla aikataululla kuusi uutta määräaikaista ryhmää ja parhaimmillaan oppilaita oli noin 90.

– Tällä hetkellä valmistavassa opetuksessa on noin 70 oppilasta.