Avi muistutti Laitilaa salassapitosäännösten noudattamisesta

0
Arkistokuva

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kehottaa Laitilan kaupunkia kiinnittämään huomiota salassapitoa koskevien säännösten noudattamiseen. Muistutuksen taustalla on lehtorin viran täytöstä tehty oikaisuvaatimus ja siitä annettu päätös.

Kaupunki oli julkaissut oikaisuvaatimuksen päätöksen verkkosivuillaan. Päätöksessä haastattelijat olivat arvioineet kantelijan soveltuvuutta kyseiseen tehtävään. Aluehallintovirasto toteaa, että kaupunki on oikeassa siinä, että oikaisuvaatimukseen annettu päätös on lähtökohtaisesti julkinen.

– Muutoin julkisessa asiakirjassa voi kuitenkin olla myös salassa pidettävää tietoa, avi muistuttaa.

Tässä tapauksessa lain mukaan salassapidettävää tietoa on ollut yöntekijän valintaa varten tehty arviointi.

Laitilan kaupunki poisti kyseiset tiedot verkkosivuilta, kun kantelija otti kaupunkiin yhteyttä.

– Aluehallintovirasto katsoo, että Laitilan kaupunki on pyrkinyt selvittämään epäselvää oikeuskysymystä sekä toimimaan kantelijan edun mukaisesti epäselvässä tilanteessa, kun kantelija on pyytänyt tietojen poistoa internet-sivuilta.

Asiasta kantelun tehnyt henkilö on tehnyt lehtorin viran täyttöön liittyvästä virkavaalista valituksen myös Turun hallinto-oikeuteen, joka on todennut, ettei lehtorin viran täytössä ole toimittu lainvastaisesti. Kantelussaan henkilö toi esiin myös virkaavaalia koskevat epäkohdat. Näihin aluehallintovirasto ei kuitenkaan ottanut kantaa.

– Virkavaalin osalta asia on ratkaistu lainvoimaisesti Turun hallinto-oikeuden päätöksellä, eikä aluehallintovirastolla ole asiasta enempää lausuttavaa, avi toteaa.