Maahanmuuttopäällikkö: “Laitilaan tullaan paljon Euroopasta ja valtaosa työllistyy hyvin” – Maahanmuuttajien määrä kasvanut huomattavasti

0
Maahanmuuttopäällikkö Eila Pappila kertoo Laitilassa asuvien maahanmuuttajien olevan hyvin työmarkkinoilla.

Laitilassa on viime vuosina kasvanut merkittävästi maahanmuuttajataustaisten asukkaiden osuus. Viime vuoden päättyessä kaupungissa asui reilut 750 ulkomaalaistaustaista henkilöä – eivätkä tässä luvussa ole mukana edes ne reilut 330 ukrainalaista, jotka ovat olleet vuoden lopussa vielä vastaanottopalveluiden piirissä. He ovat siis löytäneet Laitilasta turvapaikan sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

– Laitilassa asuu siis yli 1 000 maahanmuuttajataustaista asukasta, kun Laitilan koko asukasluku on vajaat 8 400, vertaa Laitilan kaupungin työllisyys- ja maahanmuuttopäällikkö Eila Pappila .

“Useampi kuin joka 10. Laitilassa asuva puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea.”

MUUTA muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien osuus oli vielä tätä suurempi: lähes 1 200. Se tarkoittaa, että selvästi useampi kuin joka 10. Laitilassa asuva puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia.

Maahanmuutosta on tullut merkittävin yksittäinen Laitilan väkiluvun laskua hidastava tekijä. Kun kaupungin väkiluku on vähentynyt vuodesta 2020 vuoteen 2022 noin 100 asukkaalla, on samaan aikaan maahanmuuttajataustaisten kaupunkilaisten määrä kasvanut noin 122:lla, tai reilulla 450 asukkaalla, mikäli vastaanottopalveluiden piirissä olevat ukrainalaiset huomioidaan luvussa.

“Ulkomailta muutetaan Laitilaan töihin tai tänne tulevat työllistyvät hyvin.”

TÄLLÄ HETKELLÄ ukrainalaiset ovat suurin Laitilan maahanmuuttajien kansallisuusryhmä. Kun huomioidaan vastaanottopalveluiden piirissä olevat ukrainalaiset, heitä on kaikkiaan asunut Laitilassa vuoden 2022 lopussa noin 500. Virosta Laitilaan on tiensä löytänyt puolestaan 217 asukasta. Kolmanneksi eniten Laitilaan on maan rajojen ulkopuolelta muutettu Romaniasta; heitä on 86.

– Laitilan maahanmuuttotilanne ei ehkä ole aivan tyypillinen. Ensinnäkin meille tullaan paljon Euroopasta ja toisekseen maahanmuutosta iso osa on työperäistä eli ulkomailta muutetaan tänne töihin tai työllistytään hyvin, maahanmuuttopäällikkö luonnehtii.

Pappila muistuttaa, että näistä seikoista huolimatta maahanmuuttajataustaisten kotoutumiseen on panostettava ja kiinnitettävä huomiota.

– Päämääränä on, että maahanmuuttaja tuntee olevansa yhteiskunnan aktiivinen ja täysivaltainen jäsen ja omaksuu sekä yhteiskunnassa että työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.

“Ainakin Laitilassa maahanmuuttajataustaiset osallistuvat tarjottuun koulutukseen todella hyvin.”

LAITILASSA asuvista maahanmuuttajista noin 100 on työttömänä.

– Heitä on siis pieni vähemmistö. Suurin este työllistymiselle on yleensä heikko suomen kielen taito.

Niin kielikoulutukseen kuin ammatilliseen koulutukseenkin on Pappilan mukaan alueella panostettu ja siinä yhteydessä hän nostaa esiin erityisesti Vakka-Suomen kansalaisopiston ja Winnovan isot roolit.

– Ainakin Laitilassa maahanmuuttajataustaiset myös osallistuvat tarjottuun koulutukseen todella hyvin.

Työelämässä olemisella Pappila painottaa olevan iso merkitys kotoutumisessa. Työelämän lisäksi toinen merkittävä paikka, missä kotoutumistyötä tehdään, on varhaiskasvatus ja koulu:

– Laitilassakin on paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria. Heidän kanssaan tehtävä kotoutumistyö pitää sisällään myös koko perheen huomioimisen.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän