Seurakunta hyväksyi vanhan pappilan ja sen viereisen tontin myynnin

0
Seurakunta päätti jo aiemmin, että se myy vanhan pappilan, kunhan alueen kaavoitusprosessi on valmistunut. Arkistokuva.

Kirkkovaltuusto päätti ylimääräisessä kokouksessaan torstai-iltana, että seurakunta myy Laitilan kaupungille vanhan pappilan rakennuksen tontteineen, pappilarakennuksen viereisen tyhjän tontin sekä niitä vastapäätä Pappilantien toisella puolella sijaitsevan lasten leikkikentän, niin sanotun Leijonapuiston.

Yhteensä kauppa koskee lähes 28 000 neliömetrin suuruista maa-alaa ja kauppahinnaksi esitetään 350 000 euroa.

Kaupunki oli jo aiemmin tehnyt alustavan 300 000 euron suuruisten tarjouksen seurakunnan omistamasta noin 24 000 neliömetrin suuruisesta määräalasta, joka piti sisällään myös vanhan suojeltavan pappilarakennuksen. Keskusteluja on kuitenkin jatkettu ja uudessa ratkaisuehdotuksessa kauppaan on sisällytetty myös Leijonapuiston leikkikenttä.

“kauppa koskee lähes 28 000 neliömetrin suuruista maa-alaa ja kauppahinnaksi esitetään 350 000 euroa.”

Lisäksi kauppaehtoihin on kirjattu, että kaupunki ottaisi vastuulleen myös alueella käynnissä olevan kaavamuutosprosessin kulut. Seurakunnan ja kaupungin solmimassa kaavoitussopimuksessa maksavaksi osapuoleksi on määritelty seurakunta.

LAITILAN kaupunginhallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan uutta 350 000 euron kauppahintaa. Odotettavissa on, että kaupunginjohtaja Lauri Katteluksen esitys kauppaehtojen hyväksymisestä saa hallituksen siunauksen. Kaupungin puolelta kauppaa käsittelee hallituksen jälkeen valtuusto, joka antaa sille viimeisen sinetin.

Kirkkovaltuuston päätös puolestaan vaatii vielä kirkkohallituksen hyväksynnän. Kirkkovaltuuston kokouksessa seurakunnan talouspäällikkö Merja Jusi kertoi, että alustavien tunnustelujen perusteella odotettavissa on kaupalle vihreää valoa.

“Lähivuosina ei ostajia alueelle löydy. Nyt on yksi hetki ja seuraava hetki voi olla vasta vuosien päässä.”

KAUPPA hyväksyttiin kirkkovaltuustossa yksimielisesti muutaman myyntiä tukeneen puheenvuoron jälkeen.

Kirkkovaltuutettu ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jussi Perkkola nosti esiin, että osaksi myyntihintaa voidaan laskea myös kaupan myötä seurakunnan kontolta poistuvat kulut.

– Esitetty kauppahinta on 350 000 euroa, mutta pitää miettiä myös esimerkiksi puistonhoidosta sekä kiinteistönhuollosta ja -hoidosta aiheutuneita kuluja ja niissä säästäminen on myös tavallaan osa kauppahintaa. Jos kauppa toteutuu, niin seurakuntahan säästää nämä vuotuiset kulut.

Perkkola näkee, että seurakunnan tarjolla on tilaisuus, johon pitäisi tarttua.

– Lähivuosina ei ostajia alueelle löydy. Nyt on yksi hetki ja seuraava hetki voi olla vasta vuosien päässä.

Eilen kokoontunut kirkkovaltuusto päätti, että seurakunta myy Laitilan kaupungille vanhan pappilan kiinteistön, sen viereisen tontin sekä läheisen lasten leikkikentän. Puheenjohtajistopöydän takana kirkkoneuvoston varapj. Jussi Perkkola, talouspäällikkö Merja Jusi, kirkkoherra Petri Laitinen, valtuuston pj Oskari Pilppula sekä valtuuston varapj. Marjo Uusi-Kinnala.

KAUPUNKI suunnittelee Kaukolantien varren näkyvälle tontille ikäihmisten asumisyksikköä.

Uudisrakennuksella kaupunki aikoo korvata Kaukolassa sijaitsevan vanhainkodin, jota Varsinais-Suomen hyvinvointialue ei kaupungin kertoman mukaan aio vuokrata. Tilat pitäisi korvata uusilla, joten kaupunki on suunnitellut ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarjoavan asumisyksikön rakentamista Valkojärven kentälle. Suunnitelmiin tuli kuitenkin mutkia matkaan, kun selvisi, että asumisyksikön alle jäävän pesäpallokentän siirto muualle maksaisi jopa 400 000 euroa.

Nyt kaupunki siis suunnittelee, että ikäihmisten asumisyksikkö rakennettaisiinkin Valkojärven sijasta Kaukolantien ja Pappilantien kulmaukseen jäävälle entisen seurakuntakodin tontille.

“Jos siihen vanhusten hoivaa ja hoitoa tarjoava asumisyksikkö tulee, niin on se seurakunnallekin tärkeä asia.”

PIDETYISTÄ puheenvuoroista kävi ilmi tyytyväisyys siihen, mihin käyttötarkoitukseen kaupunki on tyhjää tonttia ostamassa.

– Jos siihen vanhusten hoivaa ja hoitoa tarjoava asumisyksikkö tulee, niin on se seurakunnallekin tärkeä asia, Jussi Perkkola sanoi.

Kirkkovaltuuston jäsen Hannu Sarajuuri näki kaupan niin ikään monien positiivisten seikkojen kudelmana. Hänestä hyvää on esimerkiksi se, että seurakunta saisi kaupassa kerralla myytyä kaikki omistuksensa alueelta. Lisäksi hän ei ollut kenenkään vastustavan suunnitelmia rakentaa myynnin kohteena olevalle tontille vanhusten asumisyksikkö, päinvastoin.

Laitilassa nousi jonkinlainen kohu, kun seurakunta ilmoitti laittavansa vanhan pappilarakennuksen myyntiin. Kirkkovaltuutettu Lahja Pavela myönsi, että vanhan pappilarakennuksen kohtalo on ollut hänen sydämellään. Pelko on kuitenkin vaihtunut iloksi:

– Näen ihan, että tässä on rukousvastaus, kun nyt alueelle suunnitellaan vanhusten asumisyksikköä eli alue tulee vanhusten käyttöön.

 

Pappilan alueella kaavoitusprosessi käynnissä

  • Vanha pappilan kiinteistö ja sen viereinen tyhjä tontti, jolta on purettu vanha seurakuntatalo, ovat samaa Pappilan aluetta.
  • Aluetta koskeva kaavoitusprosessi käynnistyi loppuvuonna 2021.
  • Seurakunta muutti vuonna 2021 Kauppakadun varrelle vuokratiloihin, jonne siirtyivät myös vanhassa pappilassa sijainneet toiminnot.
  • Seurakunta ilmoitti myyvänsä tarpeettomiksi käyneet kiinteistönsä, myös vanhan pappilan kiinteistön.
  • Käynnistyneen kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa korttelin käyttötarkoitusta.
  • Kaavamuutoksella halutaan varmistaa alueen monipuolisemmat käyttömahdollisuudet
  • Voimassa olevan asemakaavan suojelumääräykset vanhan pappilan rakennuksessa tullaan säilyttämään.