Työvoimapalvelut siirtyvät kunnille vuonna 2025 – Kriteerit pakottavat Laitilan etsimään kumppaneita

0
Laitilaan perustettiin uusi työllisyys- ja maahanmuuttopällikön virka, johon valittiin Eila Pappila.

Työ- ja elinkeinopalvelut (te-palvelut) siirtyvät valtiolta kunnille vuonna 2025. Uudistuksen juuret ovat Sanna Marinin hallituksen keväällä 2021 tekemässä päätöksessä, jonka vahvisti maaliskuussa hyväksytty lakimuutos.

– Ensi vuosi on te-palvelujen kannalta isojen muutosten aikaa, sillä kyseessä on hyvin iso uudistus, linjaa Laitilan uusi työllisyys- ja maahanmuuttopäällikkö Eila Pappila.

Muutoksen myötä kunnille siirtyy pääosa nykyisin te-toimistojen vastuulla olevista henkilöasiakaspalveluista sekä työnantaja- ja yrityspalveluista.

UUDISTUKSESSA on vielä mutkia matkassa, sillä yksittäinen kunta voi olla oma toiminta-alueensa, jos sen työvoimapohja on vähintään 20 000 henkilöä.

– Tuo vaatimus tarkoittaa, että mikäli kunta ei täytä yksin palvelujen järjestämisen kriteerejä, niin sen tulee muodostaa yhteistoiminta-alue toisen tai toisten kuntien kanssa, Pappila avaa.

Kriteerejä on muitakin.

– Kumppanikunta ei voi olla mikä tahansa kunta, vaan yhteistoiminta-alueen muodostavien kuntien tulisi olla maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa ja kumppanien pitäisi olla myös luonnollinen työssäkäyntialue.

Laitilan – samoin kuin monen muun kunnan ja kaupungin – kannalta kriteerit eivät ole aivan ongelmattomia.

– Vakka-Suomikin on yksinään liian pieni omaksi toiminta-alueekseen, yksittäisistä kunnista siis puhumattakaan.

“Vaikka olemme olleet Varsinais-Suomen alueen neuvotteluissa, niin Laitilalle Rauman suuntakin on aivan mahdollinen.”

LAITILAN pitääkin miettiä nyt miettiä, mihin suuntaan se yhteistyö mielessään tähyilee.

– Saattaa olla, että Varsinais-Suomeen perustetaan vain kaksi yhteistoiminta-aluetta ja sitten katsotaan, mihin kaikkiin kuntiin toimipisteitä tulee. Mutta Laitilalle täysin mahdollinen yhteistoimintasuunta saattaisi olla myös Rauman alue, työllisyys- ja maahanmuuttopäällikkö Eila Pappila avaa.

Suunnitelmien pitäisi olla kunnissa valmiina jo lokakuussa.

– Kuntien pitää silloin tietää, keiden kanssa ne ovat kimpassa ja miten te-palvelut toteutetaan. Tämä on tiukka aikataulu, kun ajattelee, että tässä on kesälomakausi välissä ja isoja päätöksiä tehtävänä.

Pappila kertoo, että hän on kaupunginjohtaja Lauri Katteluksen kanssa ollut eri valmistelutyöryhmissä mukana ja miettimässä Laitilan yhteistyökuvioita.

– Vaikka olemme olleet Varsinais-Suomen alueen neuvotteluissa, niin Laitilalle tosiaan tuo Rauman suuntakin on aivan mahdollinen.

“Kuntien roolia halutaan korostaa, sillä sen odotetaan tehostavan työvoimapalveluja. “

TEPALVELUT tulevat siis kuntien järjestettäviksi ja maksettavaksi.

– Henkilökunta siirtyy kunnille, ja kuntien lisääntyviä kuluja valtio kompensoi valtionavustuksilla.

Uudistuksen tarkoituksena on tehostaa te-palveluita. Askeleita uutta mallia kohti on jo otettu.

– Keväällä 2022 otettiin käyttöön uusi te-palvelujen malli. Sen myötä esimerkiksi asiakkaaseen ollaan yhteydessä aiempaa useammin ja asiakkaiden kohtaamiseen on varattu resursseja enemmän. Tämä on siis valtion aloittama uudistus ja tätä jatketaan, mutta vuodesta 2025 lähtien sitten kuntien voimin.

“Vaikka autotehtaan irtisanomiset ovat kova isku alueellisesti, niin en näe Laitilan tilannetta mitenkään toivottamana.”

KUNTIEN roolia halutaan korostaa, sillä sen odotetaan tehostavan työvoimapalveluja.

– Tavoitteena on, että paikallistason palveluilla saadaan parempia te-palveluita. Paikallistasolla on parempi tietämys esimerkiksi alueen työttömyydestä ja työttömistä. Tätä voimavaraa halutaan hyödyntää.

Yksi iso kysymys on, miten työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kohtaisivat toisensa.

– Varsinais-Suomen kuntien yhteinen näkemys on, että paikallisten yrittäjien palvelu on saatava kuntiin.

Laitilan työttömyystilannetta Pappila luonnehtii hallittavaksi kokonaisuudeksi.

– Vaikka autotehtaan irtisanomiset ovat kova isku alueellisesti, niin en näe Laitilan tilannetta mitenkään toivottamana. Täällä on avoimia työpaikkoja ja jopa työvoimapula, hän perustelee ja jatkaa:

– Tämä on se laaja kuva, mutta tietysti työttömyys yksilötasolla voi olla valtava tragedia ja siksi te-palvelujen pitäisi olla mahdollisimman tehokkaita.

Laitila testannut uutta mallia kuntakokeilussa

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut käynnistyivät reilu kaksi vuotta sitten ja Laitila on ollut kokeilussa yhtenä kuntana mukana. Kuntakokeilu jatkuu vuoden 2024 loppuun eli nyt suunnitteilla olevan uudistuksen alkamiseen saakka.

Kuntakokeilussa osa te-toimistojen työnhakija-asiakkaista siirtyi kuntien asiakkaiksi ja osa jäi asiakkaiksi valtiovetoisiin te-toimistoihin.

Kuntakokeiluun siirtyneet asiakkaat saavat palvelunsa läheltä eli kotikunnastaan. Laitilassa palvelupisteet löytyvät Palkkeessa ja kaupungintalolla.

– Kokeiluun kuuluvat muun muassa alle 30-vuotiaat ja muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvat työnhakijat, Laitilan työllisyys- ja maahanmuuttopäällikkö Eila Pappila kertoo.

Kuntakokeilun asiakkaita on Laitilassa 357.