Vihtorinkadulla kaivuumonttu syksyyn asti – Autoilijoitten toivotaan käyttävän toista reittiä

0
Työalue on Vihtorinkatu välillä Kauppakatu – Keskuskatu.

Vihtorinkadulla aloitetaan ensi viikolla korjaustyöt, joiden aikana korjataan käyttöikänsä päähän tulleet vesi-, viemäri- ja hulevesilinjat. Urakkaan osallistuu kaupungin lisäksi Laitilan Lämpö, joka uusii 40 vuotta vanhan kaukolämpölinjan. Kaivantoalueena on Vihtorinkatu välillä Kauppakatu – Keskuskatu. Kaivanto menee hieman Kauppakatua pidemmälle Eurantien suuntaan.

Työt aiheuttavat haittaa liikenteelle ja autoilijoita kehotetaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä aina, kun se on mahdollista. Esimerkiksi ruokakauppaan tai kirjastoon olisi paras ajaa Keskuskadulta Kirkkotielle ja sieltä Kauppakadulle. Liikenteen keskittyminen tälle alueelle voi aiheuttaa ruuhkaisuutta, mutta kaupunki toivoo laitilalaisilta kärsivällisyyttä. Kaupunki vetoaa asukkaisiin, että jokainen miettisi järkevän reitin, kulkutavat ja tilannenopeudet.

Vihtorinkadulla on kaivantojen kohdalla käytössä yksi kaista. Työalueella kulkee paljon raskasta työkalustoa ja työskentelee useita työntekijöitä. Urakoitsijana saneerauksessa on Maa- ja vesirakennus Lehto Oy.

Työn aikana on odotettavissa myös vedentoimituskatkoja, joista tiedotetaan erikseen etukäteen niitä kotitalouksia, joita se koskettaa. Myös kaukolämmön toimituksiin on odotettavissa lyhyitä jakelukeskeytyksiä, joista tiedotetaan etukäteen. Laitilan kaupungin sivuilla on myös reaaliaikainen häiriökartta, jossa kulloisetkin katkokset näkyvät.

Saneeraus valmistuu syksyllä 2023.