Hyvä maine kiirinyt jo kauas – Kappelimäen koulu sai kunniamaininnan Vuoden koulu -kilpailussa

0
Kappelimäen koulussa on meneillään lukukauden viimeinen viikko. Tämä tarkoittaa muun muassa erilaisia retkiä ja pulpettien siivousta. 2C-luokassa osa väritti, osa luki ja osa siivosi pulpettejaan. Isabella Ruotsalainen (vas.), Elias Lahdenperä ja Niklas Peltomäki olivat uppoutuneita väritystyöhönsä.

Kappelimäen koulu sai kunniamaininnan OAJ:n Vuoden koulu, oppilaitos tai päiväkoti -kilpailussa. Kappelimäen koulun vanhempainyhdistys ehdotti koulua kilpailuun. Kunniamainintaa perusteltiin sillä, että koulussa keskitytään koko yhteisön hyvinvointiin tuntemalla niin oppilaiden kuin henkilökunnankin vahvuudet. Lisäksi oppilaalle on tarjolla sellaista opetusta, tukea ja apua, mitä hän tarvitsee. Opiskelutavat ovat moninaiset ja opettajat sekä ohjaajat loistavia.

Kappelimäen koulun rehtori Annika Mattila on koulunsa puolesta otettu tunnustuksesta. Mattilan mukaan koulussa on hyvät mahdollisuudet tukea kaikenlaisia oppijoita.

– Jokaisella luokka-asteella on oma pienryhmä ja joustavan alkuopetuksen ryhmiä meillä on tällä hetkellä neljä. Lisäksi meillä on resurssiopettaja ja koulunkäyntiohjaajia tukemassa tukea tarvitsevia oppilaita. Täytyy kaupungille antaa kiitosta, että meillä on hyvin resurssoitu tukea tarvitsevien oppilaiden opetus, Mattila kiittää.

Myös ryhmäkoot on saatu pidettyä maltillisina eli noin 20 oppilaan paikkeilla. Lukujärjestykset on pyritty koulussa laatimaan siten, että samanaikaisopetus on mahdollista.

– Hyödynnämme henkilökunnan vahvuuksia. He saavat opettaa enemmän sellaisia aineita, joita itse harrastaa tai on muuten on kiinnostunut. Tällaisia ovat esimerkiksi taito- tai taideaineet.

Lastenkin vahvuuksia ja innostusta tuetaan. Oppilaskuntatoiminnan lisäksi Kappelimäen koulusta löytyy esimerkiksi digiagentteja sekä kestävän kehityksen agentteja.

Vanhempainyhdistys ja koulu tekevät tiivistä yhteistyöstä, mistä omalla tavallaan kertoo sekin, että yhdistys on halunnut ehdottaa koulua Vuoden koulu -kilpailuun.

– Opettajat ja ohjaajat ovat sydämellisiä, aitoja ja välittävät oppilaista. He ovat helposti tavoitettavissa ja yhteistyö koulun ja kodin välillä sujuu moitteettomasti. Vanhempia kuullaan ja halutaan osallistaa koulutyöhön, vanhempainyhdistyksen lähettämissä perusteluissakin todetaan.

Kaiken kaikkiaan koululle on vuosien saatossa syntynyt hyvä maine, johon Mattila on ilokseen törmännyt myös rekrytoinneissa.

– Työhaastattelussa on kerrottu siitä, miten on kuultu täällä olevan hyvä yhteishenki ja työilmapiiri.