Kalanti–Laitila -kevyen liikenteen väylän suunnitelma valmis

0
Kodjalassa pyörätie päättyy Kaupintanhuan tielle. Pyöräilijät joutuvat Kalantiin päästäkseen polkemaan kantatien reunassa.

Maija Ala-Jääski

Pitkään valmistelussa ollut kevyen liikenteen väylä Kalannin ja Laitilan välille nytkähti askeleen eteenpäin, kun Liikenne- ja viestintävirasto hyväksyi väylän lopullisen tiesuunnitelman maaliskuussa.

Projektipäällikkö Sakari Hurskainen Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta on varovaisen toiveikas väylän toteutumisen suhteen. Hanke ei ole kohdannut asukkaiden taholta suurta vastustusta, vaan pikemminkin päinvastoin. Myös väylän rakentamisen rahoitus näyttää mahdolliselta.

– Toki voi olla, että pitkään valmisteltu tiesuunnitelma ei kuitenkaan tyydytä kaikkia, ja suunnitelmasta tehdään muistutus tai muistutuksia hallinto-oikeuteen. Jos näin käy ja muistutukset hyväksytään, on Varsinais-Suomen Ely-keskuksen päätettävä viedäänkö asia seuraavalle oikeusasteelle, vai miten toimitaan, selvitti Hurskainen.

Kantatie 43:n rinnalle Laitilan Kodjalasta Kalannin keskustaan rakennettava kevyen liikenteen väylä on otettu tärkeänä hankkeena mukaan valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

– Tämä Liikenne 12 -nimeä kantava liikennejärjestelmäsuunnitelma on voimassa vuoteen 2032. Mikäli Kalannin ja Laitilan välisen kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelma saadaan nyt lopullisesti hyväksyttyä, on meillä aikaa odottaa vuoteen 2032 asti valtion rahoituksen saamiseksi.

– Kyseisen väylän rakentamiselle ei ole vielä olemassa tietylle vuodelle korvamerkittyä rahaa, mutta sen mukanaolo suunnitelmassa antaa realistisen mahdollisuuden valtion rahoituksen saamiselle, selvitti Hurskainen.

Valtion osuuden lisäksi tarvitaan rahaa myös kunnilta. Todennäköisesti tarvittava rahoitus kaupungilta myös löytyisi.

– Kun viime talvena keskustelimme Kalanti–Laitila-välisestä kevyen liikenteen väylästä Uudenkaupungin ja Laitilan kaupunkien edustajien kanssa, jäi minulle se vaikutelma, että myös Laitila voisi mahdollisesti osallistua rakentamiskustannuksiin. Aiemminhan Laitilassa on ollut hyvin vahvana näkemys, että koska kyseessä on valtion maantie, tulee valtion kustantaa kevyen liikenteen väylä kokonaisuudessaan, kertoi Sakari Hurskainen.

Liikenne- ja viestintäviraston päätös ja päätöksen perusteena olevat asiakirjat, eli tiesuunnitelma sisältöineen on yleisesti nähtävillä heinäkuun 6. päivään saakka.

Tiesuunnitelman sisältöön tyytymättömän on mahdollisuus hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta.

Tiesuunnitelma


Uusi tieosuus yhdistää

Uudenkaupungin keskustan ja Kalannin sekä Kodjalan ja Laitilan keskustan väliset, jo olemassa olevat kevyen liikenteen väylät toisiinsa.

Rakennettavan väylän pituus

on 7,2 kilometriä.

Kevyen liikenteen väylä erotetaan ajoradasta pääosin noin 7 metriä

leveällä välikaistaleella.

Välikaista on kapeampi linja-autopysäkkien ja lähellä tietä sijaitsevien kiinteistöjen kohdalla.

Huonosta tiestä hengenvaaralliseksi


Kantatien liikenneturvallisuuden parantaminen nousi viime kesänä jälleen traagisesti esille, kun nuori pyöräilijäpoika menehtyi tiellä tapahtuneen liikenneonnettomuuden seurauksena. Elokuussa 150 pyöräilijää Uudestakaupungista ja Laitilasta tempaisi yhdessä tien turvallisuuden puolesta.

Tien reuna-alueella liikkuminen oli jalankulkijoille ja pyöräilijöille jo aiemminkin vaarallista, mutta tilanne paheni entisestään noin 7 vuotta sitten. Tuolloin tiehen rouhittiin tärinäurat, joiden tarkoituksena on herättää oman kaistansa ulkopuolelle ajautumassa olevat autoilijat. Ely-keskuksen tiekokeilu palveli ehkä autoilijoita, mutta teki pyöräilystä mahdotonta tien piennaralueella.

Tänä kesänä Ely-keskus päällystää Kalannin ja Kodjalan välisen tieosuuden. Näin ainakin tärinäurat saadaan pois kyseiseltä tieosuudelta.