Kaupunki haluaisi purkaa tyhjilleen jääneen Varppeen päiväkotikiinteistön

0
Vanha Pähkinäpensaan päiväkodin kiinteistö koostuu kolmesta kiinteistöistä, jotka ovat valmistuneet lähes 30 vuoden välein 1950-, 1970- ja 2000-luvuilla. Uusi päiväkoti valmistui Tuunaan vuosien väistötiloissa vietettyjen vuosien jälkeen kesällä 2020.

Kaupunginhallitus on kahdessa viime kokouksessaan käsitellyt tekniseltä toimelta tullutta esitystä, jonka mukaan kaupungin tulisi purkaa Varppeen alueella sijaitseva ja jo vuosia pois päiväkotikäytöstä ollut kiinteistö. Aivan halpaa lystiä ei purkaminen ole, sillä määrärahaa siihen pitäisi kaupungin kirstusta löytyä 300 000 euron potti.

Ensimmäisellä käsittelykerralla 22.5. hallitus päätti kuitenkin jättää esityksen yksimielisellä päätöksellä pöydälle ja toisella käsittelykerralla 30.5. se palautettiin valmisteluun.

Päiväkotikiinteistön purku oli tarkoitus viedä ensi maanantaina kokoontuvan kaupunginvaltuuston päätettäväksi, mutta hallituksen palautettua asia valmisteluun, se ei valtuuston kesäkuun kokoukseen ennätä.

VARPPEENTIELLÄ mäen päällä sijaitseva päiväkoti poistettiin vakavien sisäilmaongelmien vuoksi päiväkotikäytöstä jo vuonna 2017. Valtuusto päätti tammikuussa 2018, ettei edellisen vuosikymmenen aikana lukuisia sisäilma- ja homeremontteja läpikäynyttä kolmen rakennuksen kokonaisuutta lähdetä enää korjaamaan. Sinetti tuli keväällä 2019, kun päätettiin että kiinteistö tontteineen asetetaan myyntiin.

Kiinteistökokonaisuuden kaksi vanhinta rakennusta ovat valmistuneet 1952 ja 1979 ja ne yhdistävä uudisosa vuonna 2008. Laajennusosa on sisäilmaselvityksissä todettu käyttökelpoiseksi ja sitä onkin käytetty väliaikaisena väistötilana muiden kiinteistöjen korjausurakoiden takia vuoteen 2021 asti. Sen jälkeen koko kiinteistö on kuitenkin ollut vailla käyttöä.

Varppeen mäellä sijaitseva päiväkoti on ollut myynnissä vuodesta 2019 lähtien. Murhetta aiheuttavat esimerkiksi ilkivalta ja kymmenien tuhansien eurojen vuotuiset ylläpitokulut.

SYKSYLLÄ 2019 kiinteistökokonaisuuden lähtöhinnaksi määriteltiin 350 000 euroa, mutta kiinteistö on edelleen myymättä.

Hallitukselle on nyt siis esitetty, että päiväkotikiinteistö pitäisi purkaa. Syiksi kerrotaan muun muassa se, että kiinteistöön on kohdistunut parin viime vuoden aikana ilkivaltaa, esimerkiksi rakennusosia on rikottu ja tiloissa on ollut luvatonta toimintaa.

Lisäksi kiinteistöstä aiheutuu kaupungille vuosittain 20 000–40 000 euron kulut, kun sitä pidetään myyntikunnossa. Kulujen kerrotaan syntyvän muun muassa lakisääteisistä hälytyspalveluista, lvis-automaation toiminnoista, osittaisesta lämmityksestä sekä pakollisista korjaustoimista.

Tehdyn haitta-ainekartoituksen perusteella purkukulujen arvioidaan olevan noin 300 000 euroa.

Purku voidaan toteuttaa, mikäli sille saadaan valtuuston hyväksyntä.

Varppeen päiväkoti

  • Varppeen mäellä oleva tyhjilleen jäänyt päiväkotikiinteistö on kolmen rakennuksen kokonaisuus: vanhin osa on valmistunut 1952, toinen osa 1979 ja ne yhdistää vuonna 2008 valmistunut uudisosa.
  • Uudisosan rakentamisen yhteydessä myös vanhoja osia saneerattiin muun muassa sisäilmaongelmien vuoksi.
  • Aiempien kosteusvaurioiden ja toteutetun korjauksen aikana rakenteisiin päässeen sadeveden vuoksi laaja kosteusvaurioremontti alkoi Varppeen mäellä uudestaan 2009.
  • Remontti valmistui vuonna 2010 ja kesällä 2015 päiväkodin sisäilmaongelmat sulkivat jälleen osan päiväkodista.
  • Tammikuussa 2017 koko päiväkoti saatiin jälleen vihdoin käyttöön, mutta jo parin kuukauden kuluttua päiväkoti siirrettiin sisäilmaongelmien ja mikrobilöydösten takia väistötiloihin.
  • Tammikuussa 2018 valtuusto päätti, ettei vanhaa päiväkotia enää lähdetä remontoimaan.
  • Uudet tilat Varppeessa sijainneelle Pähkinäpensaan päiväkodille valmistuivat Tuunan alueelle vuonna 2020.