Päällystystyöt alkavat kantatiellä 43 ensi viikolla –  Reunoilta poistetaan täristävä tiemerkintä

0
Kodjalassa pyörätie päättyy Kaupintanhuan tielle. Sen jälkeen pyöräilijät joutuvat Kalantiin päästäkseen polkemaan kantatien reunassa. Kantatien turvallisuutta pyritään parantamaan poistamalla täristävä tiemerkintä reunasta.

Kantatiellä 43 alkaa ensi viikolla Kalanti–Kodjala-välillä päällystystyöt. Tie päällystetään noin seitsemän kilometrin mittaisella osuudella. Työn arvioidaan valmistuvan viikolla 28.

Päällystystöiden aikaan tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin.

Päällystystöiden aikana peitetään täristävät tiemerkinnät sekä tien keskeltä että reunoilta. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi keskiviivalle toteutetaan uusi täristävä tiemerkintä, mutta reunoille täristäviä tiemerkintöjä ei enää tehdä.

Varsinais-Suomen ely-keskus muistuttaa tiedotteessaan, että tärinän tehtävä on havahduttaa kuljettaja, jonka auto on ajautumassa keskiviivan ylitse vastaantulevien kaistalle. Tutkimusten mukaan täristävillä keskimerkinnöillä voidaan vähentää kuolemaan johtaneita kohtaamisonnettomuuksia 10–20 prosenttia.

Tien reunaviivoille tärinämerkintöjä ei enää tehdä, sillä tärinämerkintä on heikentänyt pyöräilijöiden turvallisuutta. Ely-keskus varoittaa, ettei pyöräily tienpintareella ole täristävien tiemerkintöjen poiston jälkeenkään erityisen turvallista.

Ely-keskus päätti toteuttaa tärinämerkintäkokeilun kantatiellä 43 vuonna 2015, sillä tien liikenneturvallisuustilanne oli keskimääräistä heikompi. Tiellä oli tapahtunut erityisesti ajoneuvojen kohtaamis- ja suistumisonnettomuuksia. Tuolloin myös todettiin pyöräilijöiden määrä tiellä vähäiseksi.

Sittemmin pyöräilyn merkitys on kasvanut ja pyöräilijöiden määrä kyseisellä tieosuudella on lisääntynyt. Näistä syistä ja viime kesänä sattuneen onnettomuuden vuoksi pyöräilijöiden turvallisuus on noussut keskusteluun.

Ely-keskus on keskustellut Uudenkaupungin ja Laitilan kaupunkien kanssa kantatien 43 liikenneturvallisuuden parantamisesta Kalannin ja Kodjalan välillä. Ely-keskus toeaa tiedotteessaan, että kaikki osapuolet ovat sitoutuneet yhteistyössä parantamaan tien liikenneturvallisuutta.

Puuttuvan jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen olisi merkittävin liikenneturvallisuutta parantava toimenpide. Jalankulku- ja pyöräilyväylän toteuttamista joudutaan kuitenkin vielä odottamaan, sillä sen toteutukseen ei ole rahoitusta.