Riistakeskus kerää majavahavaintoja – Majavakanta leviämässä Satakunnasta Vakka-Suomeen

0
Tällaista jälkeä ei jätä mikään muu kuin majava. Haavat ovat majavien mieliruokaa.

Viime kesänä Uudessakaupungissa Kasarminlahden rannalla ja Lokalahden Pitkäluodossa tehtiin majavahavaintoja. Varsinais-Suomen riistakeskuksesta käytiin ottamassa lastunäytteitä alueelta ja dna paljasti, että kyseessä oli euroopanmajava, jota Varsinais-Suomessa ei ole juuri havaittu.

Riistakeskus on nyt hyvin kiinnostunut majavahavainnoista, sillä vaikuttaa siltä, että euroopanmajava on levittäytymässä Satakunnasta Vakka-Suomeen.

– Uutena havaintotietona on tämän vuoden alkupuolella ilmoitettu majavasyönnöksiä Laitilassa. Niistä kävin keräämässä lastunäytteet analysointia varten, vs. riistasuunnittelija Lasse Heimo kertoo.

Myös Laitilan Sanomat sai jokin aika sitten lukijalta kuvan majavahavainnosta Soukainen – Vaimaro -alueelta.

Riistakeskuksen ottamat lastunäytteet on nyt toimitettu Luonnonvarakeskukselle analysoitaviksi ja niistä toivottavasti löytyy riittävästi dna:ta lajin tunnistamiseksi.

– Tulos saataneen hyvissä ajoin ennen metsästyskauden alkua, joten lajista saadaan tiedotettua ajoissa, Heimo toteaa.

Laitilan näytteet on kerätty Rohkeenojan varrelta, jossa ympäristö järvineen ja lampineen sekä niitä yhdistävine ojineen on varsin otollinen majavalle. Nyt kerätyt näytteet ovat varsin suppealta alueelta ja epäselvää vielä on mistä ja miten laajasti majavapopulaatio on alueelle levittäytynyt.

– Tästä syystä kiitollisena otamme kaikki mahdolliset havainnot syönnöksistä tai näköhavainnoista vastaan.

Lastunäytteen tuoreista syönnöksistä voi kerätä itsekin ja toimittaa Luonnonvarakeskukselle, mutta tarvittaessa Riistakeskuksesta tullaan ottamaan näyte.

Suomessa esiintyy kahta majavalajia, euroopanmajavaa ja kanadanmajavaa. Kanadanmajava on 1930-luvulla vahingossa Suomeen istutettu vieraslaji, jonka kanta on nykyisin euroopanmajavaa laajempi.

– Lastunäytekeräys on tärkeää majavalajien levinneisyyden määrittämiseksi sekä metsästyksen kannalta. Kanadanmajavan leviämistä Varsinais-Suomeen tulee torjua ja sillä on vuosittainen metsästysaika, kun taas euroopanmajava on pyyntiluvan varainen riistaeläin ja metsästys pyyntiluvalla Varsinais-Suomessa on mahdollista ainoastaan Loimaan kaupungin alueella, Heimo korostaa.