Tilinpäätös valmistui henkilöstövajeen puristuksessa – Pyhärannan tulos painui puoli miljoonaa pakkaselle

0
Rakennustarkastaja Olli Lahtonen toimii tällä hetkellä oman työnsä ohella vs. kunnanjohtajana.

Pyhärannan viime kauden tulos painui yli puoli miljoonaa euroa pakkasen puolelle. Negatiivinen tulos johtui enimmäkseen siitä, että kunta päätti asettaa Kaukolankodin osuutensa poistoihin. Pyhärannan kunta on ollut osakkaana 21 prosentin uudella vuodesta 2004 lähtien. Kaukolankodin alaskirjaus teki ison loven viime vuoden tulokseen, koska poistoja ei ole aiemmin tehty.

Tilinpäätöksen valmistelua on vaikeuttanut se, että viranhaltijoita on prosessin aikana vaihtunut. Sekä silloinen vs. kunnanjohtaja että talous- ja hallintojohtaja irtisanoutuivat helmikuussa.

– Tilinpäätös jäi silloin pahasti kesken, vs. kunnanjohtaja Olli Lahtonen kertoo.

Etenkin heti kahden johtavan viranhaltijan lähdön jälkeen haastetta lisäsi se, että valmistelu oli jo aloitettu.

– Siihen, että saimme kaiken heidän keräämänsä materiaalin käyttöön, meni oma aikansa. Lisäksi piti selvittää, mihin tehdyt selvitykset perustuivat.

Kesken tilinpäätöksen valmistelun kuntaan rekrytoitiin uusi talous- ja hallintojohtaja Krista Topi. Hän hyppäsi tilinpäätöksen valmisteluun vauhdista. Topi on keskittynyt tilinpäätöksen viimeistelyyn niiltä osin kuin hän on pystynyt sitä tekemään. Hän kertoo ihailevansa kunnan olemassa olevaa henkilökuntaa, joka on vaikeassa paikassa venynyt, jotta tilinpäätös on saatu valmiiksi.

Sote-uudistus ja sitä mahdollisesti seuraavat muut uudistukset muuttavat toiminnan taloudellista pohjaa merkittävästi.

Koska Topi on aloittanut työnsä hiljattain, hän on voinut katsoa tilinpäätöksen kautta kunnan taloudellista tilannetta ikään kuin ulkopuolisin silmin. Tilanne ei hänen mukaansa ole millään muotoa toivoton.

– Pyhärannan kunnan taloudellinen tilanne on tällä hetkellä kohtuullinen. Kunnan veroprosentti on maan keskitasolla. Noudattamalla varovaista taloudenhoitoa kunta pystyy selviytymään tulevista velvoitteistaan, Topi arvioi.

Topi kertoo myös, että kunnan asukasta kohden laskettu lainamäärä on alle 1 000 euroa ja suhteellinen velkaantumisaste on kohtuullinen. Kunnan taloudellisen tilan arvioimista vaikeuttaa hänen mukaansa muun muassa sote-uudistus.

– Sote-uudistus ja sitä mahdollisesti seuraavat muut uudistukset muuttavat toiminnan taloudellista pohjaa merkittävästi. Toisaalta sote-uudistuksen myötä kalliit sote-kustannukset ja niiden heikko ennustettavuus ovat siirtyneet valtion vastattaviksi hyvinvointialueiden kautta.

Topin mukaan Pyhärannan talousarvion laadintaprosessia tullaan jatkossa täsmentämään.

– Palataan niin sanottuun vanhaan malliin, jossa budjetti jaetaan vastuualueittain kustannuspaikkajaon mukaisesti. Myös toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen ja toteutumien seurantaan otetaan jatkossa aktiivisempi ote, jotta ali- tai ylijäämää pystytään ennakoimaan paremmin. Täten alijäämän kattamiseen pystytään varautumaan tehokkaammin kuten kuntalaki edellyttää.

Tilinpäätös 2022

Verotulot yhteensä: 9,2 miljoonaa euroa

Valtionosuudet (milj.): 4,3 miljoonaa euroa

Tilikauden tulos: noin -536 600 euroa

Investoinnit: noin 217 800 euroa

Lainakanta: 803 euroa/asukas

Vuosikate: 374 000 euroa

Poistot: 1,1 miljoonaa euroa

Investoinneista toteutettiin vain neljännes

Tilinpäätöksestä käy ilmi, että kunta toteutti vain noin neljänneksen suunnitelluista investoinneista. Tähän vaikutti Lahtosen mukaan muun muassa se, että koulukiinteistöihin liittyvän investoinnin kanssa on haluttu ottaa aikalisä.

– Rohdaisten koulun vanhan osan kunnostus jäi tekemättä, koska päätettiin ensin tehdä kiinteistökartoitus. Myöskään Reilan teknisen työn uusia tiloja ei lähdetty toteuttamaan, vs. kunnanjohtaja Olli Lahtonen kertoo.

Teollisuustonttien hankinnasta Varhokylästä on käyty neuvotteluja maanomistajien kanssa, mutta eivät ole vielä johtaneet kauppoihin.

Hallinnon alan ruuhkautuneita töitä purettu uusin voimin

Pyhärannan kunnantalo jäi alkuvuodesta merkittävästi alimiehitetyksi, kun kunnasta lähti lyhyessä ajassa useita viranhaltijoita ja työntekijöitä. Talous- ja hallintojohtaja Krista Topin lisäksi kunnassa on aloittanut hiljattain kaksi uutta hallinnon työntekijää eli määräaikainen erityisasiantuntija Jarmo K. Määttä sekä hallintosihteeri Tarja Huhta .

Topin mukaan hallinnon alan työt olivat ehtineet alkuvuoden aikana ruuhkautua.

– Kunta on nyt kuitenkin saanut rekrytoitua lisää henkilöstöä ja katse on tulevassa. Pyrimme terävöittämään hallinnon prosesseja ja purkamaan työkuormaa vähitellen, keskittyen olennaiseen eli kuntalaisten palvelemiseen ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen.

Uuden talous- ja hallintojohtajan ensimmäinen kuukausi on ollut kiireinen, mutta hän kertoo viihtyneensä Pyhärannassa ihan mukavasti.

– Haastetta on riittänyt ja päivät ovat välillä venyneet. Nämä nykyiset tilat ovat kuitenkin asianmukaiset ja mahdollistavat ryhmätyöskentelyn. Kunhan saamme vielä kunnanjohtajan rekrytoitua niin pystytään toimimaan vieläkin paremmin.