Turku amk ja Uusikaupunki kumppanuussopimukseen – Tavoitteena osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen

0
Turun ammattikorkeakoulun ja Uudenkaupungin yhteistyön tavoitteena on työvoiman saatavuuden parantaminen, osaamisen kehittäminen ja kehittämistyön edistäminen. Arkistokuva: Riitta Salmi

Kumppanuussopimuksiin liittyvissä toimintasuunnitelmissa hyödynnetään Turun ammattikorkeakoulujen maakuntakampus -yhteistyömallia. Maakuntakampusmallin taustalla ovat seutukaupunkien ja koko Varsinais-Suomen alueen akuutit tarpeet, jotka liittyvät työvoimapulan ratkaisemiseen, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan eli TKI:n edistämiseen.

Yhteistyö tarkoittaa harjoittelu- ja työpaikkojen tarjoamista tutkinto-ja kansainvälisille opiskelijoille, alueellisten rekrytointitapahtumien järjestämistä, jatkuvan oppimisen ja koulutuspalvelujen saatavuuden edistämistä, TKI-toiminnan lisäämistä sekä näihin liittyvien tukipalvelujen tarjoamista.

– Varsinais-Suomessa tarvitaan korkeakouluosaamista koko maakunnassa. Kansallisen trendin mukaisesti perustutkinto-opiskelijat hakeutuvat meilläkin suurimpiin kaupunkeihin, mutta maakuntakampusmallin avulla pystymme tuomaan osaamista laajemmin alueen käyttöön, sanoo Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila.

Novidan pedagogisen rehtorin Petri Lähteen mukaan Novidan tärkeä tehtävä on toisen asteen koulutuksenjärjestäjänä varmistaa alueen osaavan työvoiman saatavuus.

– Novida tarjoaa yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa sujuvia väyläopintoja omille opiskelijoilleen, joka mahdollistaa opiskelijoiden kiinnittymisen oman paikkakuntansa työvoimaksi, sanoo Lähde.

Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Atso Vainion mukaan amk-opintoja on tärkeää mahdollistaa monipuolisesti myös maakunnan reuna-alueilla asuvalle väestölle.

– Yhä useampi suorittaa opintojaan työn ohessa, toteaa Vainio.

Turun amk:n uuden strategian tavoitteet ovat yhteneväisiä Varsinais-Suomen maakuntastrategian kanssa. Maakunnan halutaan houkuttelevan yhä enemmän osaajia kansallisesti ja kansainvälisesti. Maakunnan korkea ja monipuolinen osaaminen kanavoituu alueen hyvinvoinniksi.

Toimintaan kytkeytyy Osaajia maakuntaan-hanke, jota rahoittaa Varsinais-Suomen liitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) –määrärahasta. Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.5.2023–31.5.2024.

Uudenkaupungin sopimus allekirjoitetaan perjantaina 16.6. Vastaava sopimus tehtiin myös Loimaan kanssa viime perjantaina.