Urheilutien yli Lehdokkikujalle suunnitellaan suojatietä

0
Lehdokkikujan risteys sijaitsee juuri ennen kuvassa näkyvää keltaista taloa. Toisessa reunassa olevan tiheän kasvillisuuden takana kulkee kevyen liikenteen väylä.

Tekninen valiokunta on päättänyt käynnistää Urheilutielle rakennettavan suojatien suunnittelun. Suojatiellä halutaan turvata kulku Urheilutien varrella olevalle Lehdokkikujalle.

Sysäys suojatielle on saatu Lehdokkikujan asukkailta, jotka ovat tuoneet esille huolensa Urheilutien liikenneturvallisuuden johdosta. Asukkaat ovat pyytäneet kaupungilta ratkaisua ongelmaan ja esittäneet suojatien rakentamista risteyksen kohdalle.

URHEILUTIEN varrella kulkee kevyen liikenteen väylä, mutta se kulkee tien toisessa reunassa, eikä siitä ole suojatietä tai poikkeamismahdollisuutta Lehdokkikujalle.

Lisäksi kevytväylän ja Urheilutien välissä on tiheä kasvillisuus. Tekninen johtaja Mika Raula toteaa esittelytekstissä, että asemakaavassa olevan merkinnän mukaan puuston poistaminen Urheilutien varrelta on pääosin estetty.

Haasteensa tilanteeseen tuo sekin, että kevyen liikenteen väylä kulkee Lehdokkikujan kohdalla Urheilutietä ja Lehdokkikujaa selvästi korkeammalla.

Urheilutiellä on voimassa 30 km/h nopeusrajoitus, mitä valiokunta pitää liikenneturvallisuuden kannalta hyvänä nopeutena. Lähellä Lehdokkikujan risteystä, Keskuskadun suunnasta tultaessa, on myös korotettu suojatie.