Valiokunta esittää Pohjoiskulman vesiosuuskunnan verkostojen siirtämistä kaupungin vastuulle

0
Pohjoiskulman vesiosuuskkunta on ehdottanut, että Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos ottaisi vastattavakseen ja haltuunsa sen vesi- ja viemäriverkostot. Arkistokuva: Marttiina Sairanen

Tekninen valiokunta esittää kaupunginhallitukselle, että Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos ottaisi vastattavakseen ja haltuunsa Pohjoiskulman vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkostot. Pohjoiskulman vesiosuuskunta on itse esittänyt toimenpidettä kaupungille.

Osuuskunnan nykyisiin liittymä- ja käyttömaksuihin valiokunta ei esitä muutoksia.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kesätaukonsa jälkeen.

POHJOISKULMAN vesiosuuskunnan verkostoon kuuluu noin 24 kilometriä runkolinjaa ja talohaaroja on noin 11 kilometriä. Vesiosuuskunnassa on 47 viemäriliittymää ja 34 vesiliittymää.

Vesiosuuskunta esittää, että kiinteistökohtaiset pumppaamot jäävät vesiosuuskunnan hallintaan ja vastuulle. Viemärilinjassa on yhteensä 4 linjapumppaamoa.

Osuuskunnalla on velkaa noin 22 000 euroa. Vesiosuuskunnan vuotuiset tulot ovat vajaat 22 000 euroa ja ne muodostuvat käyttö- ja perusmaksuista.

Vesiosuuskunnan ottaminen kaupungin verkostoon toisi kaupungille vuosittain kustannuksia noin 22 000 euroa, minkä lisäksi vesiosuuskunnan verkoston lisääminen vesilaitoksen vesihuoltoverkostoon ja kaukovalvonnan piiriin aiheuttaisi noin 64 000 euron menon.

ASIAA avaavassa esittelytekstissä todetaan, että Pohjoiskulman vesiosuuskunnan liittäminen Laitilan kaupungin vesihuoltoverkostoon on vesihuoltolaitoksen näkökulmasta tarkasteltuna taloudellisesti kannattamatonta. Samalla kuitenkin todetaan vesiosuuskunnan sekä rakentaneen kattavan verkoston alueelle, mihin kaupunki ei olisi verkostoa toteuttanut että takaavan asiakkailleen laadukkaan käyttöveden ja jätevedenkäsittelyn.

Valiokunta katsoo myös kaupungin edun mukaisena, että osuuskuntien hankkeita tuetaan.