Hallinnon henkilöstövaje paheni – Pyhäranna valtuusto saanee viivästyneen tilinpäätöksen pöydälleen elokuussa

0
Pyhärannan kunnanvirasto muutti Ihodessa oleviin tiloihin vuodenvaihteessa. Osa kunnan arkistosta on edelleen vanhassa kunnanvirastossa ja sitä on pikkuhiljaa siirretty uusiin tiloihin. Talous- ja hallintojohtaja Krista Topi on kesällä valmistellut tilinpäätöksen uudelleen käsittelyä.

Pyhärannan tilinpäätöksen viivästynyt käsittely on edennyt siihen pisteeseen, että kunnanhallitus on antanut tarkastuslautakunnalle sen pyytämän lausunnon.

Tarkastuslautakunta pyysi kesäkuun lopussa kaikilta asianosaisilta selitykset sekä kunnanhallituksen lausunnon. Kunnanhallitus antoi tiistaina oman lausuntonsa ja toimittaa sen yhdessä entisen vs. kunnanjohtaja Merja Kosken ja nykyisen vs. kunnanjohtaja Olli Lahtosen selvitysten kanssa tarkastuslautakunnalle, joka kokoontuu elokuun alkupuolella käsittelemään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä.

Viime kädessä asian ratkaisee valtuusto, jonka alustavaksi kokouspäiväksi on sovittu 22. päivä. Jotta tilinpäätös voidaan elokuussa hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää valtuustoon tarvitaan riittävästi varajäseniä, jotka eivät ole osallistuneet kunnanhallituksen kokouksiin tilikaudella 2022.

Tilinpäätös jäi vaille valtuuston sinettiä kesäkuussa, koska tilintarkastaja ei kaikilta osin puoltanut vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille kuten kunnanhallitukselle. Kaikki, jotka olivat osallistuneet kunnanhallituksen kokouksiin viime vuonna ilmoittivat esteellisyydestään. Tämän jälkeen valtuusto ei paikalle kutsutuista valtuuston varajäsenistä huolimattakaan ollut päätösvaltainen.

Tilinpäätöksen viivästyminen on aiheuttanut kunnan hallinnossa lisätyötä.

– Eihän tämä ole mikään ideaalitilanne, sillä tavallisesti nyt valmisteltaisiin talousarviota, talous- ja hallintojohtaja Krista Topi kertoo.

Tilinpäätöksen hyväksymiseen liittyviä ongelmien ratkomista ja talousarvion valmistelun aloittamista ei ole helpottanut alkuvuodesta asti jatkunut hallinnon henkilöstövaje. Kunnanviraston väki väheni jälleen kesällä, kun hallintosihteeri siirtyi toisiin tehtäviin.

Positiivista on, että kunnanjohtajan rekrytointi on Topin mukaan edennyt suunnitellusti.

– Toivottavasti vakanssi saataisiin täytettyä jo syyskuussa, Topi sanoo.

Kunnanjohtajan valintatyöryhmä lähetti virkaa hakeneet Mikko Kärnän ja Jukka Laihon soveltuvuustesteihin. Kunnanjohtajan viran täyttäminen on kunnanhallituksen esityslistalla ensi viikolla, mutta lopullisen valinnan tekee valtuusto.