Kaupunki hakee lupaa mittavaan massanvaihtoon Yrityspuistossa

0
Kasitien Yrityspuisto ei ole houkutellut toivotulla tavalla yrityksiä. Yrityspuisto oli yksi Laitilan kaupungin elinkeinopoliittisen ohjelman 2010–2015 päähankkeista.

Laitilan kaupunki hakee lupaa suorittaa Lasertien varrella sijaitsevan Kasitien Yrityspuiston alueella mittavan massanvaihdon. Suunnittelualueen pinta-ala on 3,12 hehtaaria.

Kaupungin aikomuksena on kuoria Yrityspuiston rakentamattomilta tonteilta nykyistä maa-ainesta 1,5 metrin syvyydeltä ja korvata se Ruskon Betoni Etelä Oy:n toimittamalla ylijäämäbetonilla.

Ylijäämäbetoni on betonia, joka ei ole mahtunut työmaalle valuun.

HAKEMUKSEN mukaan kenttä aiotaan peittää puhtaalla murskeella siinä vaiheessa, kun tontti otetaan kaavan mukaiseen lopulliseen käyttöön. Alueen korkomaailma ei merkittävästi tule massanvaihdon vuoksi muuttumaan.

Kyseessä on teollisuustonttien esirakentaminen ja ylijäämäbetonilla parannetaan maan kantavuutta.

Alkujaan aluetta kaavailtiin muun muassa haastavien maaperäolosuhteidensa vuoksi kevyiden toimistorakennusten, ei teollisuusrakentamisen alueeksi.

Yrityspuistoon on kaavoitettu kaikkiaan seitsemän tonttia, joiden maaperäolosuhteita tutkittiin reilut pari vuotta sitten. Rakennettavuusselvityksen laadinnasta vastasi SM Maanpää Oy. Laitilan Sanomat uutisoi selvityksestä tammikuussa 2021.

KAUPUNKI ilmoittaa, että se aloittaa massanvaihdon heti, kun sille myönnetty lupapäätös saa lainvoiman tai sille myönnetään aloittamislupa.

Kaupungin ympäristölupahakemuksessa ylijäämäbetonikerroksen paksuudeksi esitetään enintään 1,5 metriä. Lisäksi mainitaan, että mikäli betonikerroksen paksuus ylittää 1,5 metriä, käytetään sen alla ja päällä puhtaita maa-aineksia.

HAKEMUKSEN mukaan ylijäämäbetonia kuljetetaan suunnittelualueelle Ruskon Betonin Laitilan tehtaalta noin 1 000 kuutiota vuodessa ja Turun tehtaalta noin 5 000 kuutiota vuodessa. Kaikkiaan tonttien esirakentamiseen tarvitaan materiaalia noin 20 000 kuutiota.

Hakemuksen mukaan maanrakennustöitä ja materiaalin kuljetuksia tehdään Yrityspuiston alueella arkipäivisin kello 7–18 välisenä aikana. Toiminta ei kuitenkaan ole päivittäistä, vaan materiaalia ajetaan alueelle satunnaisemmin.

Kaupunki ilmoittaa, että suunniteltu massanvaihto pyritään toteuttamaan kolmen vuoden kuluessa töiden aloituksesta.