Koirapuiston pitäisi valmistua syyskuuhun mennessä

0
Arkistokuva

Laitila on saamassa koirapuiston muutaman kuukauden sisällä, elokuun loppuun mennessä. Koirapuiston rakentamiseen oli viime vuodelle varattu 20 000 euron määräraha, mutta hankkeen viivästyttyä se toteutetaan tänä vuonna.

Tekninen valiokunta päätti viime joulukuussa, että koirapuisto sijoitetaan Sirpunpuistoon ja siihen tulee aitaukset sekä isommille että pienemmille koirille. Koirien aidattu ulkoilutusalue on tulossa Sirpunpuiston ulkoilureitin varteen, noin 50 metrin päähän alueella olevasta laavusta ja melko lähelle alueen parkkipaikkaa.

Teknisen toimen työpäällikkö Pekka Mäki-Tasku kertoo, että kaikki aitatarvikkeet ovat jo kaupungin varastolla ja asennuksen pitäisi olla valmiina elokuun loppuun mennessä.