Koulut tyhjenevät

0

Laitila teki alkukeväästä keskustelunavauksen siitä, millainen kaupungin kouluverkko on tulevaisuudessa.

Moni maalaiskaupunki on varmasti supistanut kouluverkkoaan Laitilaa ripeämmin, mutta täälläkin on vielä hyvin muistissa esimerkiksi Leinmäen, Kaariaisten, Salon sekä Koveron koulun lakkauttamiset. Keskustelu aiheesta on niin toreilla kuin päätöksentekoelimissä ollut vaikeaa, surumielistä ja repivääkin. Koulun sulkeminen on iso asia oppilaille ja heidän perheilleen, mutta myös koko kyläyhteisölle.

Maaliskuussa kaupunginvaltuuston iltakoulussa käytiin läpi syntyvyyden laskun konkreettisia vaikutuksia. Yksi niistä on se, että viiden vuoden kuluttua Laitilassa on syntyvyyden ja oppilasennusteiden mukaan 171 koululaista vähemmän kuin nyt. Se on Laitilan mittakaavassa valtava vähennys.

“Koulun sulkeminen on iso asia oppilaille ja heidän perheilleen, mutta myös koko kyläyhteisölle.”

Viime viikolla Kattelus asetti selvitystyöryhmän valmistelemaan talouden tasapainon näkökulmasta erilaisia vaihtoehtoja Laitilan kouluverkolle.

Laitilan Sanomien haastattelussa (31.3.) kaupunginjohtaja Lauri Kattelus totesi, että kouluverkon ja perusopetuksen järjestämisen tulevaisuutta pohdittaessa vaihtoehtoja ja kokonaistilannetta tulee tarkastella monesta näkökulmasta. Yksi on sekin, ettei kouluverkkoon kajota, hän muistutti. Toisaalta ratkaistavana on tyhjenevien koulutilojen ja kaupungin kiristyvän talouden haasteet.

Samoin Kattelus korosti avoimen keskustelun merkitystä sekä sitä, ettei kouluverkkoon tule tehdä muutoksia hätäisesti. Tätä sanomaa hän vahvisti nytkin: työryhmän asettamispäätökseen hän on kirjannut, että selvitystyön etenemisestä tiedotetaan avoimesti.

Laitilassa kouluverkkokeskustelussa ja -päätöksenteossa ei näin aina suinkaan ole toimittu. Mahdollisimman aikaisin aloitettu ja avoin keskustelu on sitä tärkeämpää, mitä vaikeampi on aihe.

Solina Saarikoski
solina.saarikoski@laitilansanomat.fi