Laitila käynnistää ankkuritoiminnan saamallaan erityisavustuksella

0

Laitilan kaupunki on saanut 28 000 euroa valtion erityisavustusta toimenpiteisiin, joilla ehkäistään nuorten jengiytymistä sekä rikollisuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus on käytettävissä vuosina 2023–2024.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 35 000 euroa.

Myönnettyä erityisavustusta saa käyttää esimerkiksi ankkuritoiminnan tai poliisin kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseen ja vahvistamiseen, esimerkiksi opetustoimen henkilöstön palkkaamiseen tai käytännön yhteistyötä kehittävän henkilön palkkaamiseen.

Laitilan kaupungilla ei ole aktiivista ankkuritoimintaa, mutta asiaa valmistelleet nuorisopäällikkö, sivistysjohtaja sekä sivistystoimen palvelupäällikkö katsovat, että ankkuritoiminnan käynnistäminen Laitilassa on tarkoituksenmukaista. Ankkuritoiminnalla tarkoitetaan eri tahojen yhteistyötä, jolla tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia sekä esimerkiksi estetään ennalta rikollisuutta.

Ankkuritoiminnan käynnistämiseksi kaupunki on palkannut valtiotieteiden maisteri Milja Pihkolan 1.9.2023–31.5.2024 väliseksi ajaksi.