Laitila liittymässä osaksi Turun työllisyysaluetta – Vastuu työvoimapalveluista siirtyy kunnille vuoden 2025

0
Laitilan työllisyyspällikkö Eila Pappila kertoo, että viranhaltijatason keskusteluissa on nähty tarvetta perustaa Vakka-Suomeen työvoimapalvelujen yhteistyötiimi esimerkiksi palvelujen saatavuuden turvaamiseksi.

Kunnissa on pohdittu kiivaasti erilaisia malleja ratkaista vuoden 2025 alussa voimaan astuva muutos, jonka myötä julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirtyy valtion työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille.

Uudistus siirtää kunnille pääosan nykyisin te-toimistojen vastuulla olevista henkilöasiakaspalveluista sekä työnantaja- ja yrityspalveluista.

Aikataulu on tiukka: tämän vuoden lokakuuhun mennessä kuntien pitää tietää, miten te-palvelut sen alueella toteutetaan.

LISÄHAASTEEN tilanteeseen luo se, että yksittäinen kunta voi olla oma toiminta-alueensa vain, jos sen työvoimapohja on vähintään 20 000 henkilöä.

– Tämä kriteeri tarkoittaa konkreettisesti esimerkiksi sitä, että koko Vakka-Suomikaan ei voi olla oma toiminta-alueensa, huomauttaa Laitilan työllisyyspäällikkö Eila Pappila.

Lisäksi yhteistoiminta-alueen kuntien tulee olla maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa ja kumppanien pitäisi muodostaa myös luonnollinen työssäkäyntialue.

Nyt Laitilan suunnitelmat alkavat olla pääpiirteissään selvillä, sillä kaupunginhallitus hyväksyi tällä viikolla aiesopimuksen Turun työllisyysalueen muodostamisesta vastuukuntamallilla.

Aiesopimuksella kunnat ilmaisevat tahtotilansa suunnitellun työllisyysalueen muodostamiseksi vastuukuntamallilla ja sopimusperusteisesti.

“Tavoitteena on, että paikallistason palveluilla saadaan parempia te-palveluita.”

VIIME SYKSYNÄ Varsinais-Suomen kunnat aloittivat uudistusta koskevan vuoropuhelun ja tänä vuonna alkoi yhteinen valmistelu.

– Lopputulos on se, että Varsinais-Suomeen on muodostumassa kaksi aluetta, Salon työllisyysalue sekä Turun työllisyysalue.

Laitila tulee siis kuulumaan Turun työllisyysalueeseen, yhdessä 22 muun kunnan tavoin.

UUDISTUKSEN tarkoituksena on tuoda julkiset työllisyyspalvelut lähemmäksi asiakkaita osaksi kuntien elinvoimatehtäviä.

– Tavoitteena on nopeuttaa työllistymistä sekä saada työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kohtaamaan nykyistä paremmin.

Uudistuksessa halutaan hyödyntää paikallistason tietämystä ja tuntemusta niin alueen työttömyystilanteesta kuin työttömistäkin.

– Tavoitteena on, että paikallistason palveluilla saadaan parempia te-palveluita, Pappila painottaa.

ISOLLE yhteistoiminta-alueelle tuleekin mitä ilmeisimmin muodostumaan joitakin pienempiä te-palveluiden yhteistyöalueita. Yksi sellainen voisi olla esimerkiksi Vakka-Suomen alueella. Laitilan työllisyyspäällikkö Eila Pappila kertoo suunnitelman olevan vielä raakile ja keskustelua on käyty toistaiseksi vasta viranhaltijoiden kesken.

– Kunnat eivät siis esimerkiksi ole vielä edes sisäisesti ehtineet tätä asiaa käsitellä.

Seudullisen yhteistyön kuviot selviävät kesälomakauden jälkeen. Pappila kertoo, että käydyissä keskusteluissa Vakka-Suomen yhteistyötiimille on viranhaltijatasolla nähty tarvetta palvelujen saatavuuden turvaamisessa.

Te-palvelujen uudistus

  • Uudistus astuu voimaan vuoden 2025 alusta lukien
  • Järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä vastaa palveluiden ja tehtävien osalta esimerkiksi yhdenvertaisesta saatavuudesta sekä tarpeen, määrän ja laadun määrittämisestä.
  • Kuntien järjestämisvastuulle siirtyvät muun muassa työnvälitys-, neuvonta- ja ohjauspalvelut sekä työvoimakoulutus.
  • Valtio korvaa kunnille siirtyvien palvelujen kuluista 100 prosenttia.
  • Kuntien on toimitettava ilmoitus järjestämisvastuun toteutuksesta ja suunnitelma työvoimapalveluiden järjestämisestä lokakuun 2023 loppuun mennessä.