Pyhäranta päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille aikaisintaan elokuussa – Kunnan tilinpäätös on vielä hyväksymättä

0

Pyhärannan kunnanvaltuusto pääsee käsittelemään viime vuoden tilinpäätöstä ja vastuuvapauden myöntämistä vasta kesälomien jälkeen.

Kuntalain mukaan tilinpäätös tulisi hyväksyä valtuustossa kesäkuun loppuun mennessä. Pyhärannan tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen jäi valtuuston kokouksessa 15.6. pöydälle, kun itsensä jääviksi katsoneiden valtuutettujen määrä oli niin suuri, ettei kokous ollut enää päätösvaltainen.

VYYHDIN taustalla on se, ettei tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy puoltanut vastuuvapautta kunnanhallitukselle, eikä ajanjaksolla 3.1.2022–20.2.2023 vs. kunnanjohtajan tehtävää hoitaneelle viranhaltijalle eikä myöskään 2.3.2023 alkaen vs. kunnanjohtajan tehtävää hoitaneelle viranhaltijalle. Syynä on kolme tilintarkastuskertomukseen sisältyvää muistutusta.

Valtuutetuista 15.6. pidetyssä kokouksessa itsensä päättivät jäävätä kaikki, jotka olivat tilikaudella 2022 osallistuneet kunnanhallituksen kokouksiin.

KUNTALAIN mukaan tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys ja kunnanhallituksen lausunto. Muistutuksiin liittyen Pyhärannan tarkastuslautakunta pyytää asianomaisten viranhaltijoiden selitykset 18.7. mennessä ja kunnanhallitukselta lausunnon viranhaltijoiden selityksistä sekä hallituksen lausunnon 28.7. mennessä.

Tilinpäätöksen hyväksymistä ja tilivelvollisten vastuuvapautta käsitellään Pyhärannan hallituksessa 28.7. ja tarkastuslautakunnassa 9.8. Vasta sen jälkeen asiaa ruoditaan kunnanvaltuustossa.

Kuntalain mukaan valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille.