Talousarvion valmistelu käynnistynyt kehysten nikkaroinnilla – Laitilalla näyttää olevan edessään haastavia talousvuosia

0
Talousjohtaja Marika Silvennoinen myöntää, että Laitilalla näyttäisi olevan loistavien ylijäämävuosien jälkeen edessään haastavammat talousvuodet.

Laitilan kaupungin ensi vuoden talousarvion laadinta on käynnistynyt. Kaupunginhallitus antoi ennen kesätauolle siirtymistään hallintokunnille tavoitteelliset menokehykset.

Kaupungin kolme viimeistä tilinpäätöstä ovat olleet vahvasti ylijäämäisiä ja myös tämän vuoden tulos on muodostumassa positiiviseksi.

Kuntien taloutta on yleisesti nyt vahvistanut työllisyyden suotuisa kehitys ja siitä seurannut verotulojen ripeä kasvu. Kuntaliiton huhtikuussa julkaiseman veroennusteen mukaan Laitilan tämän vuoden veropotin arvioidaan olevan lähes 500 000 euroa talousarviossa arvioitua suurempi. Todellinen verokertymä tarkentuu kuitenkin pitkin vuotta ja on toistaiseksi vasta arvio.

“on hyvä alkaa maltillisesti pohtia pitkän aikavälin ratkaisuja talouden tasapainottamiseksi.”

ENSI vuoden kehyksen lähtötilanne konkretisoi vanhan kansan viisauden, jonka mukaan vuodet eivät ole veljeksiä: Viivan alle kun on kertymässä 1,7 miljoonan euron alijäämätulos. Samaa tasoa ovat myös sitä seuraavien kahden suunnitelmavuoden tulokset. Paikallaan on kuitenkin korostaa, että kyseessä on vasta kehys, talousarvioehdotuksen raakile.

Laitilan kaupungin taloudellinen tilanne tulee olemaan seuraavalla kehyskaudella haastava, luonnehtii kaupungin talousjohtaja Marika Silvennoinen.

– Ei Laitilassa kuitenkaan paniikkiliikkeisiin ole syytä. Sen sijaan on hyvä alkaa maltillisesti pohtia pitkän aikavälin ratkaisuja talouden tasapainottamiseksi, hän kuvaa tilannetta.

VAIKKA alustavia painelaskelmia on tehty ja ne antavat viitteitä tulevista vaikeista talousvuosista, niin Laitilassa on ylijäämävuosien ansiosta kertynyt muhkea, lähes 9 miljoonan euron, puskuri taseeseen.

– Sen ansiosta saadaan aikaa miettiä ja suunnitella harkittuja ratkaisuja, Silvennoinen kiittelee.

Laitilalla siis on, millä kattaa mahdollisia tulevia alijäämätuloksia.

Ja tässä yhteydessä lienee hyvä muistuttaa ennustamisen epävarmuudesta: vasta tilinpäätös kertoo, miten tilikausi on sujunut. Talousarvio on aina – nimensä mukaisesti – ennuste, joka saattaa heittää paljonkin. Esimerkiksi viime vuonna kaupunki teki 1,7 miljoonan euron ylijäämäisen tuloksen, vaikka talousarviossa tuloksen ennakoitiin painuvan miinukselle 60 000 euron verran.

“Taseen ylijäämän ansiosta saadaan aikaa miettiä ja suunnitella harkittuja ratkaisuja.”

TOIMIALAT ovat nyt siis saaneet kesälomien jälkeen käynnistyvälle talousarviovalmistelulleen raamit. Talousjohtaja Marika Silvennoinen kertoo, että syksyllä talousarviovalmistelun yhteydessä käynnistetään todennäköisesti talouden tasapainottamisohjelman laatiminen – mikäli valtuusto niin päättää.

Talousjohtaja linjaa, että kaupungin toimintakatetta pitäisi saada vahvistettua.

– Investoinnit pitäisi pystyä rahoittamaan mahdollisimman kattavasti tulorahoituksella. Jos otamme investointien rahoittamiseen lainaa, niin uusissa lainoissa markkinakorot ovat tasoltaan jotakin aivan muuta kuin mihin olemme tottuneet, hän muistuttaa ja viittaa korkojen reippaaseen nousuun.

Kuntatalouden lainalaisuuden mukaan viranhaltijat voivat selvittää ja ehdottaa ratkaisuja, mutta viime kädessä päätöksistä vastaavat vaaleilla valitut päättäjät. Ylintä päätösvaltaa käyttävä valtuusto sinetöi senkin, millainen talouden tasapainottamisohjelma Laitilaan rakentuu tai korotetaanko vaikkapa jossain vaiheessa veroprosenttia tulorahoituksen lisäämiseksi.

– Itse näen, että veronkorotukseen ei nyt ole painetta, vaikka pitkän tähtäimen taloussuunnitelmaa pohdittaessa sekin voi olla yhtenä työkaluna mukana. Mutta tästäkin päättää tietysti valtuusto.

“Itse näen, että veronkorotukseen ei nyt ole painetta.”

ISOJA yksittäisiä investointikohteita, esimerkiksi uudisrakentamista, Laitilassa ei ensi vuodelle ole tällä hetkellä suunnitteilla. Näillä näkymin yksittäisistä hankkeista suurimmat ovat kaupungintalon ilmanvaihtosaneeraus ja valaistuksen uusiminen, joka etenee neljänteen eli viimeiseen vaiheeseen sekä Urheilutalon kunnostuksen käynnistyminen.

– Meillä jäi viime vuonna toteuttamatta noin neljäsosa suunnitelluista investoinneista muun muassa kohonneiden kustannusten vuoksi, joten osa investointihankkeista on siirtynyt eteenpäin.

Tulevan vuoden investointimenot muodostuvatkin lukuisista pienemmistä hankkeista, jotka liittyvät muun muassa teiden ja kiinteistöjen kunnossapitoon sekä esimerkiksi uusille asuinalueille rakennettavaan infraan.

– Toimialat alkavat kesälomien jälkeen listaamaan omia investointitarpeitaan ja silloin ensi vuoden investointisuunnitelmakin alkaa tarkemmin hahmottua, talousjohtaja Marika Silvennoinen muistuttaa.

Ulkoiset tekijät vaikuttavat

Kuntatalouden suunnittelemiseen oman haasteensa tuovat ulkoiset tekijät, joihin ei voi juurikaan vaikuttaa. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi koronapandemia ja Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa, joka toi satoja pakolaisia Laitilaan.

– Ja kun tässä on eletty poikkeusvuosia, niin ei niitä niin sanottuja tavallisia vuosia ole ihan heti luvassa, Laitilan talousjohtaja Marika Silvennoinen kuvaa.

Epävarmuutensa kuntatalouteen lyövät muun muassa Ukrainassa jatkuva sota sekä vuoden 2025 alusta voimaan astuva työvoimapalvelujen uudistus, joka siirtää vastuun palveluista kunnille. Valtio on tosin kertonut kompensoivansa toimenpiteestä kunnille aiheutuvia kustannuksia kasvattamalla valtionosuuksia.

KUNTATALOUTEEN on vaikuttanut myös kustannusten yleinen nousu.

– Esimerkiksi elintarvike- ja kuljetuskustannukset ovat nousseet. Kulujen reipas nousu näkyy myös ensi vuoden talousarviossa, sillä olemme tehneet kehykseen 3,5 prosentin indeksikorotuksen ja palkkojen yleiskorotukset nostavat Laitilassa palkkamenoja noin miljoonalla eurolla.

Lisäksi kunnissa on pohdittava vaikkapa väestön ikääntymisen ja syntyvyyden pienentymisen mukanaan tuomia haasteita ja palvelujen muutospaineita.

Laitilassa on esimerkiksi herätelty keskusteltua siitä, supistetaanko jossakin vaiheessa kouluverkkoa ikäluokkien pienentyessä. Väestön vanheneminen taas heikentää kunnan veropohjaa ja saattaa tuoda haasteita työvoiman saatavuuteen.

Talousarvion käsittely

  • Ensi vuoden talousarviota puidaan valiokunnissa lokakuun kahdella ensimmäisellä viikolla
  • Talousjohtaja saa talousarvioehdotuksen 17.10. mennessä
  • Talousarviosta järjestetään valtuustoseminaari 23.10.
  • Ensi vuoden veroprosentti päätetään kaupunginvaltuustossa 13.11.
  • Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioehdotusta 15.11.
  • Talousarvion valtuustokäsittely on 11.12.