Työryhmä ryhtyy selvittämään kouluverkkoa – Kesälomakauden jälkeen alkavan selvitystyön on määrä olla valmis joulukuussa

0
Laitilan kaupungin kouluverkko jutuu tiukkaan syyniin, sillä syntyvyyden lasku näkyy koululaisten määrän vähentymisenä.

Laitilassa on perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on muun muassa selvittää vaihtoehtoja nykyiselle perusopetuksen kouluverkolle.

Taustalla on pitkään jatkunut syntyvyyden lasku, jonka myötä Laitilassa ikäluokan koko on pienentynyt noin 100 lapsesta noin 60–70 lapseen. Muutoksella on monia dramaattisia vaikutuksia, joista yksi on tämä: viiden vuoden kuluttua kaikki Laitilan alakouluikäiset lapset mahtuisivat Kappelimäen kouluun.

Laitilan alakoululaiset käyvät Kappelimäen koulun lisäksi kyläkoulua, jossa on viisi koulutaloa. Ne sijaitsevat Itäkulmalla, Kodjalassa, Soukaisissa, Suontakana ja Untamalassa. Yläkouluja Laitilassa on vain yksi.

Valtuusto on tarkastellut maaliskuussa iltakoulussa perusopetuksen oppilasmäärien kehitystä sekä sen vaikutusta kouluverkkoon. Tuolloin kaupunginjohtaja Lauri Kattelus kertoi Laitilan Sanomien haastattelussa, että luottamushenkilöiden on lähivuosina päätettävä, millainen kaupungin kouluverkko on tulevaisuudessa.

Nyt asetetun selvitystyöryhmän tehtävänä on tarkastella esimerkiksi perusopetuksen laskevia oppilasmääriä, kouluverkkoa, sen kehittämistä ja tiivistämistä talouden tasapainon näkökulmasta. Tiedossa on, että kaupungin taloutta haastavat esimerkiksi valtionosuuksien sekä verotulojen leikkaus.

Työryhmän tulee saada selvitystyö ja perusopetuksen kokonaissuunnitelma valmiiksi joulukuuhun mennessä.

Työryhmän puheenjohtajaksi on nimetty sivistysjohtaja Susanne Laaksonen ja jäseniksi talousjohtaja Marika Silvennoinen , hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen , tekninen johtaja Mika Raula , sivistystoimen palvelupäällikkö Nestori Mäkelä, Kappelimäen koulun rehtori Annika Mattila ja taloushallinnon controller (tehtävään on sijaisuusrekrytointi käynnissä). Työryhmän perustamisesta päätöksen tehnyt kaupunginjohtaja Lauri Kattelus lisää päätöksessään, että selvitystyössä voidaan tarvittaessa käyttää apuna myös ulkopuolista konsultointia.

Kattelus pohjustaa, että selvitystyötä tullaan tekemään muun muassa koulujen kuntoarvioista, koulukohtaisten kiinteistöjen ylläpitokustannusten sekä kiinteistöjen oppilaskohtaisen tilankäytön näkökulmasta. Lisäksi selvitystyössä tarkastellaan oppilasennusteita ja oppilaskohtaisia kustannuksia sekä opetushenkilöstön ja tukipalveluhenkilöstön resursointia.

Kaupunginjohtaja korostaa, että selvitystyön etenemisestä tiedotetaan avoimesti.