Ulkomaalaisten, miesten ja nuorten työttömyys kasvussa Vakka-Suomessa – Laitilassa työttömyys on kasvussa, Pyhärannassakin tilanne on hieman heikentynyt

0
Arkistokuva: Marttiina Sairanen.

Vakka-Suomi erottuu epäedullisella tavalla Varsinais-Suomen työllisyyskatsauksesta. Syynä ovat erityisesti Valmet Automotiven toistuvat irtisanomiset ja lomautukset, jotka näkyvät erityisesti ulkomaalaisten, miesten sekä nuorten kohonneina työttömyyslukuina. Ulkomaalaisten työttömyys on kasvanut 112, miesten 57 ja nuorten 31 prosenttia kun tilannetta vertaa vuoden takaiseen.

Laitilassa työllisyystilanne on heikentynyt sekä vuodentakaisesta että toukokuulta. Vuodentakaiseen verrattuna työttömyys on lisääntynyt 12 prosenttia, mikä tarkoittaa, että kesäkuussa oli 33 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten. Laitilan työttömyysprosentti on edelleen verrattain alhainen eli 7,6 prosenttia eli Vakka-Suomen toiseksi alhaisin. Alhaisin työttömyysprosentti löytyy Kustavista, jossa vailla työtä on 7,2 prosenttia väestöstä. Autotehtaan irtisanomiset ovat koetelleet kovimmin Uuttakaupunkia, jossa työttömyysprosentti kiipesi jo ensimmäiselle kymmenluvulle ollen 11,4.

Pyhärannassa tilanne on melko vakaa, mutta jonkin verran seutukunnan tilanne heijastelee myös sinne. Pyhärannassa oli kesäkuussa vailla työtä 7,7 prosenttia työikäisistä. Vuoden takaiseen verrattuna työttömyys on lisääntynyt 13 prosenttia eli työttömiä on kahdeksan enemmän kuin vuoi sitten.

Työllisyyskatsauksesta käy ilmi, että työttömien määrä tavallisesti kasvaa toukokuuhun verrattuna. Näin kävi tälläkin kertaa. Vuodentakaiseen verrattuna koko maakunnan työllisyys on kuitenkin parantunut, joskin määrä on maakunnan väkiluku huomioiden niin pieni, ettei se näy työttömyysprosentissa. Työttömiä on sata vähemmän kuin kesäkuussa 2022.