Varha kartoittaa omaishoitajien tilannetta kyselyllä

0
Varhan omaishoitajille tarkoitetun kyselyn voi täyttää paperisena tai sähköisenä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue kartoittaa alueen omaishoitajien tilannetta kyselyn avulla. Kysely lähetetään heinäkuun aikana omaishoitajille, sijaishoitajille sekä omaishoidon kehittämisestä kiinnostuneille.

– Kyselyn tarkoituksena on selvittää minkälaiseksi omaistaan hoitavat tai tukevat omaishoitajat kokevat elämänlaatunsa ja tuen tarpeensa. Vastauksien avulla saamme tärkeää tietoa, jotta osaamme kehittää omaishoitajien tärkeäksi kokemia asioita, kertoo ikääntyneiden palveluiden palvelujohtaja Marika Tuimala.

Kyselyyn voi vastata elektronisesti tai täyttämällä paperinen kyselylomake. Kysely lähetetään sähköpostilla niille omaishoitajille, joiden sähköpostiosoite on hyvinvointialueen tiedossa. Muille omaishoitajille kyselylomake ja lomakkeen palautusohjeet lähetetään kirjepostissa. Kysely löytyy myös Varsinais-Suomen hyvinvointialueen verkkosivustolta. Kyselyyn voi vastata 6. elokuuta asti.

Kysely antaa hyvinvointialueelle kuvan omaishoitajien tilanteesta ja auttaa tunnistamaan kehittämiskohteita, joiden kautta omaishoitajien asemaa voidaan parantaa.

– Omaishoitajat tekevät ensiarvoisen tärkeää työtä. Omaishoidolla edistetään ihmisten mahdollisuutta asua omassa kodissaan. Omaishoitajat ovat erityisen sitoutuneita hoitamaan ja auttamaan läheisiään, joten heidän omaan jaksamiseensa on tärkeää kiinnittää huomiota, Marika Tuimala sanoo.

Varsinais-Suomen omaishoitajille suunnattuun kyselyyn voi vastata verkossa tai täyttämällä postissa tuleva paperinen kyselylomake. Tämän linkin kautta pääsee omaishoitajille suunnattuun kyselyyn.