Apilaniityn päiväkodin johtajaksi Sanna Kantola – Pähkinäpensaan päiväkodillekin palkataan johtaja

0
Vuonna 2018 valmistunut Apilaniityn päiväkoti on Laitilan ensimmäinen päiväkodiksi valmistunut rakennus.

Apilaniityn päiväkodin johtajan virkaan on valittu 1.9.2023 alkaen kasvatustieteiden maisteri Sanna Kantola. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Virkaan oli neljä hakijaa, joista kaksi täytti päiväkodin johtajan kelpoisuusehdon. Valittu Sanna Kantola täyttää varhaiskasvatuslain mukaisen päiväkodin johtajan kelpoisuusehdot.

Kantola työskentelee parhaillaan Laitilan varhaiskasvatuksessa Apilaniityn päiväkodissa varhaiskasvatusjohtajana.

SAMALLA haulla haettiin myös henkilöä Pähkinäpensaan päiväkodin johtajan virkaan.

Koska hakijoita oli yhteensä vain neljä ja kelpoisuusehdot täyttäneistä kahdesta hakijasta toinen tuli valituksi Apilaniityn päiväkodin johtajan virkaan ja toinen peruutti haastatteluun tulon, on Pähkinäpensaan päiväkodin johtajan hakuaikaa päätetty jatkaa.

Hakuaika kestää 27.8. saakka, ja aiemmin saapuneet hakemukset huomioidaan virkavalintaa tehtäessä.

Resurssien vähyys kuormittaa henkilökuntaa

Laitilan kaupungin kumpaankin päiväkotiin haetaan johtajaa, koska kaupungin varhaiskasvatuksen organisaatio uudistuu. Syynä on se, että nykyistä henkilöstöresurssia pidetään riittämättömänä.

Varhaiskasvatuksessa on nyt kaksi varhaiskasvatuksen johtajaa, jotka ovat vastanneet esimerkiksi päiväkotien ja perhepäivähoidon johtamisesta sekä varhaiskasvatuksen hallinnollisista töistä.

Kaupunki on vertaillut vastaavankokoisten kuntien varhaiskasvatuksen johtajamallia ja todennut, että Laitilan varhaiskasvatuksen johtoporras kaipaa vahvistamista.

Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa johtamisjärjestelmän uudistuksen, joka astuu voimaan 1.9.

Uudistuksessa toinen varhaiskasvatuksen johtajan virka muutetaan varhaiskasvatuspäällikön viraksi ja viranhaltija toimii myös varhaiskasvatuksen tehtäväaluevastaavana.

Varhaiskasvatusjohtaja Taija Jalosesta on tulossa uusi varhaiskasvatuspäällikkö.

Toinen varhaiskasvatusjohtajan virka on vapautumassa eläköitymisen vuoksi, nyt virkaa hoitaa sijaisena Sanna Kantola. Tämä varhaiskasvatusjohtajan virka muutetaan päiväkodinjohtajan viraksi ja lisäksi perustetaan toinen päiväkodinjohtajan virka.

Näin siis kaupungin kumpikin päiväkoti saa oman johtajan.

 

Kaupungin varhaiskasvatus

  • Henkilöstöä varhaiskasvatuksessa on yhteensä noin 80.
  • Apilaniityn ja Pähkinäpensaan päiväkodit, kummassakin on seitsemän osastoa ja henkilöstöä yhteensä noin 65.
  • Perhepäivähoitajia työskentelee tällä hetkellä 11.
  • Varhaiskasvatusta tarjotaan myös Itäkulman Ryhmäperhepäivähoitokodissa, jossa työskentelee noin 2-3 perhepäivähoitajaa.