Haastava markkinatilanne ei hidastanut – Säästöpankki Kalanti-Pyhärannan liiketoiminta kasvoi alkuvuonna

0
Säästöpankki Kalanti-Pyhärannan liiketoimintajohtaja Teemu Vainio kertoo Turun ikoninen joukkoliikenneväline Föri taustallaan kiinnostuksen vihreää siirtymää tukevia hankkeita kohtaan kasvaneen selvästi alkuvuoden aikana.

Säästöpankki Kalanti-Pyhärannan liiketoiminnan kehitys vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla oli vahvaa haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta. Pankin tiedotteen mukaan luottokanta kasvoi vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 3,6 prosenttia 198,9 miljoonaan euroon, ja erityisen vahvaa kasvu oli yritysluottojen kohdalla – niiden kokonaismäärä kasvoi alkuvuonna lähes 10 prosenttia. Pankin talletuskanta kasvoi 0,6 prosenttia 191,9 miljoonaan euroon, ja asiakasvarat pysyivät suunnilleen vuodenvaihteen tasolla.

Pankin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitoksi muodostui 0,85 miljoonaa euroa, joka on lähes saman verran kuin koko edellisellä tilikaudella kokonaisuudessaan. Liiketoiminnan tuloksellisuuden positiiviseen kehitykseen vaikutti paitsi yleisen korkotason nousun myötä peräti 71,1 prosenttia vahvistunut korkokate, myös palkkiotuottojen kasvu pankkiin kohdistuneen asiakaskysynnän ja hyvän volyymikehityksen tukemana.

– Vuoden 2023 ensimmäinen puolisko oli pankkimme asiakasliiketoiminnassa erittäin onnistunut. Vastuullisuuteen ja pitkäjänteisyyteen perustuva toimintatapamme osoittaa vahvuuttaan nykyisessä epävarmassa talousympäristössä. Vahva vakavaraisuutemme ja huippuosaajat henkilöstössämme mahdollistavat sen, että voimme kasvaa ja olla asiakkaidemme tukena myös nykyisen, edellisiä vuosia heikomman suhdanteen aikana, kertoo Säästöpankki Kalanti-Pyhärannan toimitusjohtaja Ossi Öhman tyytyväisenä.

Alkuvuonna kasvun moottoreina ovat olleet erityisesti vuoden 2022 aikana avatut Rauman ja Turun konttorit, sekä yritysasiakasliiketoiminta pankin koko toimialueella. Yrityspankki tulee jatkossakin olemaan liiketoiminnan keskeisenä painopistealueena.

– Yleinen taloustilanne ja kohonneen korkotason myötä kasvaneet rahoituskustannukset heijastuvat selvästi yritysten yleiseen investointihalukkuuteen. Toisaalta tilanne näkyy myös siten, että yritykset analysoivat uusien hankkeiden toteuttamiskelpoisuutta vieläkin huolellisemmin kuin entisessä nollakorkoympäristössä jo ennen pankin kanssa käytäviä rahoitusneuvotteluja, kertoo yrityspankista vastaava liiketoimintajohtaja Teemu Vainio .

– Kestävä kehitys korostuu yhä useamman yrityksen suunnitelmissa, ja keskusteluja vihreää siirtymää tukevista investoinneista on käyty alkuvuoden aikana selvästi aiempaa enemmän. Vastuullisena toimijana haluamme luonnollisesti olla mahdollisimman monen yrityksen kumppanina mahdollistamassa näitä hankkeita, toteaa Vainio.

Toimitusjohtaja Öhman jatkaa samasta aiheesta kertoessaan liiketoiminnan tulevaisuudennäkymistä:

– Lähtökohtaisesti uskon asuntokaupan ja yritysten kysyntänäkymien vähittäiseen elpymiseen vuoden loppua kohti mentäessä, varsinkin jos korkotaso kääntyy viimeistään alkusyksyn jälkeen ennustetun mukaiseen lievään laskuun. Odotamme edelleen pankin vuoden 2023 liikevoiton muodostuvan selvästi vuoden 2022 tasoa suuremmaksi. Taloustilannetta enemmän olen kuitenkin huolissani suuremman mittakaavan ongelmista: Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu edelleen, ja kesän helleaallot sekä maastopalot Etelä-Euroopassa osoittavat selvästi, etteivät ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseen tähtäävät toimet etene edelleenkään läheskään riittävällä vauhdilla. Eläintuotannossa leviävä ja mutatoituva lintuinfluenssavirus saattaa pahimmillaan olla alkusysäys uudelle globaalille pandemialle. Kaikki nämä asiat yhdessä alleviivaavat sitä, että tarve ja vaatimus vastuulliseen toimintaan niin yksilöinä, yrityksinä kuin yhteisöinä on suurempi kuin kenties koskaan aiemmin, päättää Öhman katsauksensa lopuksi.