Kaupunki toivoo vastauksia työllisyyden edistämisen kuntakokeilun toiminnasta

0
Arkistokuva

Laitilan kaupunki on ollut maaliskuusta 2021 lähtien osana työllisyyden edistämisen kuntakokeilua ja Te-palveluiden uudistusta, jossa työllisyyspalvelut siirretään kunnille ja tuotetaan paikallisella tasolla omassa kaupungissa. Virallisesti lakimuutos astuu voimaan 1.1.2025. Laitila lähti ennakkoluulottomasti kokeiluun jo muutoksen suunnitteluvaiheessa.

Kaupunki haluaa kuulla kokemuksia työllisyyden edistämisen palveluiden toimivuudesta tähän asti. Sähköisen kyselyn avulla voidaan parantaa työllisyyden edistämisen kuntakokeilun palvelun laatua ja kehittää toimintaa tarpeiden mukaan.

Vastaaminen tehdään nimettömänä Webropolin kautta, linkki kyselyyn löytyy täältä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Laitilan työllisyyden kuntakokeilua koskevassa ylemmän ammattikorkeakoulun lopputyössä. Vastaajien henkilöllisyys ei ilmene missään kyselyn vaiheessa. Kysely on auki elokuun loppuun asti.