Konserttitapahtuma sulkee osan Keskuskatua

0
Vihtorinkadun ja Keskuskujan välinen pätkä Keskuskatua suljetaan konserttitapahtuman vuoksi.

Tekninen valiokunta on myöntänyt Kukonkulmalle luvan katualueen sulkemiseen Laitilan keskustassa 14 tunnin ajaksi. Sulku alkaa 23.9. kello 16 ja kestää 24.9. kello 06 saakka. Katualueen sulkeminen liittyy Kukonkulman järjestämään konserttitapahtumaan.

Sulkualue on Keskuskadulla Vihtorinkadun ja Keskuskujan välinen pätkä. Sulku ei koske Vihtorinkatua eikä Keskuskujaa. Suljettavalla katualueella sijaitseviin liikkeisiin on pääsy normaalisti kevyenliikenteen väylien kautta.

Sulkemiselle luvan antanut tekninen valiokunta edellyttää, että kadun sulkeminen järjestetään asianmukaisesti turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Lisäksi luvan saajan tulee huolehtia alueen siivouksesta sekä informoida tapahtumasta ja katualueen sulusta alueen asukkaita ja yrittäjiä. Luvan saajan vastuulla on myös ilmoittaa poikkeavista liikennejärjestelyistä tien käyttäjiä.