Kotiläksyjä vanhemmille

0

Ensimmäiset koulupäivät ovat jo takana ja pikkuhiljaa niin isot kuin pienetkin koululaiset alkavat taas saada kouluvuoden rytmistä kiinni.

Mannerheimin lastensuojeluliiton mukaan vanhempi voi tukea lapsen ja nuoren koulunkäyntiä ohjaamalla tätä ottamaan itse vastuuta koulusta. Vanhemman kannattaa kuitenkin olla kiinnostunut lapsensa koulunkäynnistä. Koululaiselta kannattaa kysellä koulupäivästä, läksyistä, kavereista, oppiaineista ja opettajista. Sen sijaan MLL:n mukaan ei kannata kysyä, miten koulussa meni, sillä siihen on helppo vastata yhdellä sanalla, mikä tyrehdyttää koko keskustelun.

Läksyjen suhteen vanhempien kannattaa alusta asti antaa lapsen itse oppia niiden tekeminen ja auttaa vain tarvittaessa. Vähintään aluksi on hyvä tarkistaa, että läksyt todella tehdään. On kuitenkin parempi, että lapsi oppii vaikka erehdyksenkin kautta kantamaan vastuuta kuin että vastuu läksyistä säilyy vanhempien harteilla myös lapsen kasvaessa.

Vaikka vanhemmat eivät voi opiskella lapsensa puolesta, he voivat luoda kotiin ilmapiirin, joka tukee oppimista. Tämä tarkoittaa sitä, että koulusta ja opettajista puhutaan myönteiseen tai neutraaliin sävyyn. Vanhempainliiton julkilausumassa korostettiin koulun ja kodin yhteistyötä lasten ja nuorten kasvatuksessa. Myös Vanhempainliitto korostaa ystävällisesti ja arvostavasti puhumisen merkitystä.

– Toimitaan lapsille ja nuorille hyvänä esimerkkinä ja luodaan heille näin turvaa ja uskoa siihen, että me aikuiset kyllä kannattelemme heitä, julkilausumassa todetaan.

Arvostavan puheen mallin merkitys on entisestään kasvanut, kun julkinen keskustelu politiikasta on käynyt entistä kärjistyneemmäksi. Lapset ja nuoret pitävät käsissään paitsi omaa myös koko maan tulevaisuutta, ja tästä syystä ei ole yhdentekevää, millaisen keskustelukulttuurin he kotona ja koulussa oppivat.

Hanna Hyttinen

hanna.hyttinen@laitilansanomat.fi