Laessaaren uuden asuinalueen rakennustyöt edenneet suunnitellusti – Tonttien markkinointi alkaa keväällä

0
Laessaareen nousevalla uudella asuinalueella on käynyt kuhina keväästä saakka. Raumalaisen Maarakennus Jalosen työntekijät Juha Ruohonen sekä Markku Lähde olivat viime torstaina hommissa uudella tieosuudella.

Laessaaren siunauskappelin kupeessa on keväästä saakka rakennettu uutta asuinaluetta, joka sijoittuu alueella olevan vanhan asuinalueen kylkeen. Rakenteilla oleva omakotialue tosin on vastapäätä Laessaarentietä eli kappelin kanssa samalla puolella Salontietä.

Uudelle asuinalueelle on kaavoitettu reilut 20 noin 1 000 neliömetrin suuruista omakotitonttia. Alue rakennetaan viimeistä silausta vaille valmiiksi.

– Sinne vedetään nyt tiet, vesi- ja viemärilinjat sekä sähköt. Katuvalaistus viimeistellään myöhemmin eli tässä vaiheessa tehdään kyllä kaapeloinnit, mutta tolpat asennetaan myöhemmin, kertoo Laitilan kaupungin tekninen johtaja Mika Raula.

Kaupunginvaltuusto on jo määritellyt alueen tonttien hinnan, se on 8 euroa neliöltä.

Raula kehaisee uuden asuinalueen rakentuvan hyvälle paikalle. Tonttien markkinointi alkaa keväällä, ja myyntiä vauhdittaakseen kaupunki on tehnyt sopimuksen viestintätoimiston kanssa.

– Tällä hetkellähän rakennuslupia on koko maassa myönnetty poikkeuksellisen vähän, ja tonttikauppakin on oikeastaan täysin seisahtanut.

LAITILASSA on tänä vuonna myönnetty alle kymmenen rakennuslupaa. Ne kaikki ovat kohdistuneet haja-asutusalueelle nouseviin omakotikohteisiin.

– En muista, että koskaan olisi ollut rakentamisrintamalla näin hiljaista.

Kokonaista asuinaluetta rakennetaan kuitenkin pitkällä tähtäimellä ja jossakin vaiheessa kysyntä tonteista taas vilkastuu.

– Sikäli nyt on ihan hyvä aika rakentaa, vaikka tilanne juuri nyt aika karmea onkin.

Laessaareen tulee uusi asuinalue, johon tulee reilut 20 omakotitonttia.

PARHAILLAAN uudelle asuinalueelle rakentuvat muun muassa tonttien pohjat sekä kokonaan uusi tie, joka tosin tehdään ikään kuin jo ennakolta valmiiksi. Tämän tien kautta nimittäin on tarkoitus ohjata liikenne alueelle Sirppujoen toiselta puolelta.

– Suunnitelma on, että aikanaan, kunhan Kasitien perusparannus toteutetaan, niin nykyinen Kasitien ja Salontien risteys suljetaan. Kulku Salontielle siirretään joen toiselta puolelta Poukantieltä.

Aivan kädenkäänteessä uusi yhteys ei muodostu, sillä joen yli on rakennettava luonnollisesti myös silta.

– Toistaiseksi liikennejärjestelyt säilyvät kuitenkin ennallaan, Raula painottaa ja uskoo sillan kautta avattavan yhteyden siintävän kaukana tulevaisuudessa.

– Aivan kuten Kasitielle hahmotellut uudet liikennejärjestelytkin, hän hymähtää ja hiljan 60 vuotta täyttänyt tekninen johtaja esittää vielä veikkauksen, että hänen virassaoloaikanaan Kasitien hanke ei käynnisty.

LAITILASSA on viimeksi uusi asuinalue noussut Kotoharjuun, jonka tontteja alettiin myydä keväällä 2007. Raula on tyytyväinen siihen, että nyt kaupungin omakotitonttitarjonta kasvaa ja monipuolistuu. Tähän saakka tarjolla on ollut yksittäisiä hajatontteja.

– Laessaareen nousee kokonaan uusia asuinalue, lisäksi Kotoharjun alueen laajennuksen kaavaluonnos on asetettu nyt nähtäville. Olen siihen todella tyytyväinen, hän sanoo ja kehaisee myös tammikuussa työnsä aloittaneen kaupunkisuunnittelija Satu Sarkorannan pätevyyttä ja aikaansaavuutta.

Laitilassa ei aiemmin ole ollut kaavoitus- ja suunnittelutyöhön keskittynyttä viranhaltijaa, vaan tehtävätkuuluivat maankäyttöinsinöörille. Työtä oli kuitenkin yhdelle viranhaltijalle liikaa ja kaavoitustyöt kärsivät.

RAULA kertoo, että Kotoharjussakin kunnallistekniikan rakentaminen alkaa pian ja tonttien pitäisi olla myyntikunnossa ensi keväänä.

Kotoharjun lisäksi tontteja on tulossa myös Kodjalaan.

– Tarvitaan sekä pienempiä että isompia tontteja ja erilaisissa ympäristöissä. Kun nämä hankkeet saadaan toteutettua, Laitilassa on asuinrakentamisen näkökulmasta erittäin hyvä tonttitilanne.

Laitilassa ollaan oltu joustavia sen suhteen, millaisia taloja kullekin alueelle saa rakentaa. Kotoharjussakin lähekkäin on noussut erivärisiä ja erityylisiä taloja.

Yksi viime aikoina paljon huomiota saanut seikka on se, miten hyvin luonto otetaan kaavaa laadittaessa huomioon. Moni uuden asuinalueen asukas on harmitellut esimerkiksi sitä, että paahteelta suojaa tarvittavaa puustoa ei ole sen paremmin tonteilla kuin esimerkiksi alueen leikkipuistoissakaan.

– Esimerkiksi nyt nähtäville asetetussa Kotoharjun kaavassa luonto on otettu huomioon. Sinne on tulossa muun muassa paikka palstaviljelylle, Raula kertoo.

Teollisuustontteja pitäisi saada pikaisesti

Jos Laitilan tekninen johtaja Mika Raula onkin tyytyväinen siihen, millainen tilanne asuinrakentamiseen tarkoitettujen tonttien suhteen alkaa Laitilassa olla, niin kaupungin teollisuustonttitarjontaan hän on kaikkea muuta kuin tyytyväinen.

– Laitilassa on ollut tavallisesti vahvuutena se, että teollisuustontteja on ollut hyvin saatavilla. Nyt niitä on valitettavasti tosi huonosti, hän harmittelee.

Uusia teollisuustontteja saadakseen kaupunki käynnistiSamppanummen alueella asemakaavan muutoksen. Nykyistäkaava-aluetta aiotaan laajentaa alueen pohjoispuolelle ja samassa yhteydessä myös asemakaavaa on tarkoitus muuttaa niin, ettäkaupungin omistama ja hevosharrastajille vuokraamaSamppanummen ravirata-alue otettaisiin rakennuskäyttöön. Nykyinen kaavamerkintä mahdollista alueen käytön urheilualueena.

Suunnitelma on kuitenkin jumissa, sillä kaupunginhallitus määräsi keväällä selvityksen käynnistämistä muun muassa siitä, miten paljon ravirataa käytetään ja miten paljon Laitilassa on raviharrastajia. Lisäksi hallitus vaatii kartoittamaan mahdollisen paikanuudelle raviradalle ja senrakentamiskustannusten selvittämistä.

Toistaiseksi Samppanummella tilanne on jäissä ja aika näyttää, jatkuuko kaavoitustyö siellä, vai pitääkö kaupungin suunnata katseensa toisille apajille kasvattaakseen teollisuustonttitarjontaansa.