Laitila ja Uusikaupunki saivat yhteensä 90 000 euron tuen kaupunkien ilmasto-ohjelmien laatimiseen

0
Laitilaan laaditaan ilmasto-ohjelma. Sen ensimmäisen version pitäisi olla valmis keväällä 2025. Kuva: Maanmittauslaitos

Ekotekoagentti-yhteishankkeessa Laitilaan ja Uuteenkaupunkiin haettiin tukea kaupunkien ilmasto-ohjelmien laatimiseksi. Kaupungit saivat alkuviikosta hyviä uutisia, Laitila ja Uusikaupunki pääsivät rahoitettavien ilmasto-ohjelmia laativien kuntien joukkoon.

Tuki on yhteensä 90 000 euroa. Tuki on sataprosenttinen eli kuntien omaa rahaa ei tarvitse ilmasto-ohjelman laatimiseen käyttää. Tuen myöntäjänä on Ympäristöministeriön kuntien ilmastosuunnitelmat- ohjelma.

– Tämä tuki tuli Laitilaan ja Uuteenkaupunkiin erittäin hyvään saumaan, koska meneillään olevassa Ekotekoagenttihankkeessa on jo tehty yhteistoimia kaupunkien välillä, muun muassa tuotettu yhteinen Ekoteko-lehti, kertoo ekotekoagentti eli hankkeen projektipäällikkö Jaana Suksi Ukipoliksesta.

Perusteilla on myös yhteinen hiilineutraalien kuntien Hinku-foorumi kaupunkien välille.

– Tässä foorumissa tullaan käsittelemään merkittävästi ilmastoasioita. Tähän tuli merkittävä konkretia tuen myöntämisen avulla.

Laitilassa ja Uudessakaupungissa nyt meneillään oleva ekotekoagenttihanke on kuntien yhteinen Ympäristöministeriön ja kuntien rahoittama kestävän kehityksen tekoja edistävä hanke, jota toteuttaa Ukipolis. Hanke kestää vielä talven yli huhtikuun loppuun.

Kuntien ilmasto-ohjelmien laadintahanke tulee omana hankkeenaan jatkamaan kaupunkien yhteistä ilmasto – ja kestävän kehityksen työtä. Ilmasto-ohjelmien ensimmäiset versiot ovat tavoitteena olla valmiina hyväksyttäviksi kaupunkien valtuustoille keväällä 2025.