Maaseudun yritystukien haku on auki

0
Kuva: Anne Savolainen

Maaseudun yritystukien haut EU:n rahoituskaudelle 2023–2027 ovat alkaneet. Ely-keskuksessa ensimmäinen valintajakso päättyy 15.8.

Kaikki EU:n maaseuturahoitukseen kuuluvat yritystukimuodot ovat nyt haettavissa Hyrrä-asiointipalvelussa. Maaseudulla sijaitseville mikro- ja pienyrityksille suunnattuja maaseudun yritystukia voi hakea Ely-keskuksista ja Leader-ryhmistä. Tukea voi saada yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Tukea voidaan myöntää myös keskisuurten maataloustuotteita jalostavien yritysten investointeihin.

Ely-keskukset ja Leader-ryhmät valitsevat rahoitettavat kohteet. Tukien haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa tämän vuoden ensimmäinen hakujakso päättyy 15.8. Leader-ryhmät päättävät itse omista valintajaksoistaan ja tiedottavat niistä verkkosivuillaan.

– Tälle rahoituskaudelle uudistunut Hyrrä-asiointipalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän, mutta neuvoa ja apua voi pyytää myös ELY-keskuksen yritysasiantuntijoilta, oman alueen Leader-ryhmältä tai alueellisilta yritysneuvojilta, muistuttaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yritysasiantuntija Hilkka Halla .

Maaseudun monipuolisen yrittäjyyden tukeminen on yksi Varsinais-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman painopisteistä. Varsinais-Suomesta suurin osa kuuluu maaseuturahoituksen piiriin. Tukikelpoisen alueen tarkat rajat voi tarkistaa Ely-keskuksen karttapalvelusta. Sijainnin lisäksi yritystukien valintaperusteissa arvioidaan soveltuvuutta, toteutettavuutta, liiketoiminnallisuutta, työllisyysvaikutuksia ja kokonaiskestävyyttä.

Leader-ryhmät myöntävät yritystukia omien paikallisten kehittämisstrategioidensa mukaisesti. Leader-yritystukia voivat hakea maaseudulla sijaitsevat korkeintaan viisi henkilöä työllistävät mikroyritykset. Yhtenä uutena tukimuotona Leader-puolella on maatalouden kokeilutuki, jota voidaan myöntää maatalousyrittäjälle uudenlaisen maataloustoiminnan kokeiluihin, muuhun kuin tavanomaiseen maataloustuotantoon, esimerkiksi uusien liikeideoiden testaamiseen. Kuluvalla rahoituskaudella Leader-tukea voi ensi kertaa saada myös osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen.

Varsinais-Suomessa on viisi Leader-ryhmää, joista Vakka-Suomen ja Satakunnan alueella toimii Ravakka. Varsinais-Suomen Leader-ryhmät pääsevät jakamaan seuraavien viiden vuoden aikana tukea maaseudun kehittämiseen yli 20 miljoonaa euroa.