Vastaus kysymykseen, miksi messun toimittajien nimet on jätetty pois?

0

Seurakunnassa niin kuin muissakin yrityksissä täytyy löytää säästökohteita. Vuonna 2020 aloitimme säästötoimet. Saimme vähennettyä lehtien ilmoituskuluja jättämällä ilmoituksista pois säännöllisesti kokoontuvat ryhmät. Seurakuntatiedoissa edelleen kerrottiin tilaisuudessa olevien toimitsijoiden nimet.

Koska meille jokainen työntekijä ja vapaaehtoinen on yhtä tärkeä, ilmoitettiin kaikki osallistujat. Siinä vaiheessa, kun messussa esimerkiksi oli 15 toimitsijaa, niin teimme päätöksen, että jätetään toimitsijat pois, mutta sen tilalle tuodaan näkyviin viikkotoiminta seurakunnassa, koska tieto toiminnasta on tärkeämpi kuin toimitsijan nimi.

On vaikea käsittää, mihin toimitsijoiden nimiä tarvitaan. Perinteisen luterilaisen käsityksen mukaan kirkkoon tullaan kuulemaan Jumalaa ja Jumalan Sanaa, eikä pappia. Tästä huolimatta toimitsijoiden nimet löytyvät kotisivuilta, kaapelikanavalta ja sosiaalisesta mediasta. Lisäksi kirkosta, Kirkkokodista ja Seurakuntakodista saa esitettä, jossa on toimitsijoiden nimet.

Hannu Palmu kutsui “sisäpiiriläisiksi” kirkossa kävijöitä. Olisiko siis mahdollista, että he ottaisivat muutaman ylimääräisen esitteen ja veisivät näille, joidenka tietävät tarvitsevan toimitsijoiden nimet ennen kuin voivat tulla kirkkoon.

Ystävällisin terveisin

Laitilan seurakunnan kirkkoherra Petri Laitinen ja viestintäsihteeri Seija Koskinen